Articles

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF bản gốc song ngữ Anh - Việt

by do ha hado

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF song ngữ  cung cấp cho bạn đọc cái nhìn tổng quan nhất về ISO 9001. Bản dịch ISO 9001:2015 PDF tiếng việt nhằm cung cấp thông tin tham khảo cho các giảng viên, chuyên gia, nhà quản lý và những người quan tâm. 

Giấy chứng nhận ISO 9001

Mấu giấy chứng nhận ISO 9001 mới ISOCERT cấp chứng nhận ISO cho công ty TNHH gương kính Tân An Vinh

Giấy chứng nhận iso 9001


ISO 9001 PDF được ví như một bộ khung giúp các doanh nghiệp vận hành hệ thống quản lý chất lượng cải thiện ổn định tốt hơn. Ngoài ra, Nó cũng được tổ chức chứng nhận (đánh giá bên thứ 3) sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của một doanh nghiệp. 

ISO 9001:2015 PDF song ngữ gồm những nội dung gì?

Trong cuốn tiêu chuẩn này đề cập tới các nội dung chính bao gồm: 

Lời giới thiệu;

Phạm vi áp dụng;

Tài liệu viện dẫn;

Thuật ngữ và định nghĩa;

Bối cảnh của tổ chức;

Sự lãnh đạo;

Hoạch định;

Hỗ trợ;

Điều hành;

Đánh giá kết quả hoạt động;

Cải tiến;

Phụ lục A;

Phụ Lục B.

Phần nào là phần quan trọng nhất trong tiêu chuẩn ISO 9001 PDF?

Tiêu chuẩn ISO 9001 như một cuốn sách, vậy trong cuốn sách này ý nào là ý chính? ý nào là ý phụ? hay tất cả đều quan trọng?

Để vận hành được doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thì doanh nghiệp nên nắm vững những ý chính sau:

  • Nguyên tắc quản lý chất lượng
  • Chu trình PDCA
  • Nội dung từ điều khoản 1 đến điều khoản 10

Tiêu chuẩn ISO 9001 gồm những yêu cầu nào?

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 tập chung chủ yếu từ điều khoản 4 đến điều khoản 10 gồm:

  • Bối cảnh tổ chức
  • Sự lãnh đạo
  • Hoạch định
  • Hỗ trợ
  • Điều hành
  • Đánh giá kết quả hoạt động
  • Cải tiến

Cách nhận biết một yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 9001? 

Theo tiêu chuẩn ISO 9001 từ “phải” chỉ một yêu cầu. Có thể hiểu đơn giản là: Trong tiêu chuẩn ISO 9001 chỗ nào đề cập đến từ "phải" thì doanh nghiệp phải thực hiện, như vậy mới đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001.  

Download ISO 9001:2015 pdf song ngữ 

Hy vọng với file chia sẻ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF này sẽ giúp bạn đọc có thêm tài liệu cũng như hiểu rõ sâu hơn về ISO 9001:2015. Mọi giải đáp thắc mắc liên quan đến tiêu chuẩn ISO 9001:2015 PDF, dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 hoặc các dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO khác quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0976 389 199 để được giải đáp miễn phí.


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Sep 11th 2020 05:15. Viewed 372 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.