Articles

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

by do ha hado

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng iso 9001:2015

Hệ thống quản lý chất lượng(Quality management system) viết tắt là QMS là một hệ thống quản lý bao gồm những quy trình, những thủ tục và những yêu cầu khoa học nhằm mục đích  đạt được chính sách và mục tiêu về chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng giúp điều phối và định hướng hoạt động của doanh nghiệp giúp thoả mãn các yêu cầu của khách hàng và tạo ra sản phẩm chất lượng ổn định đến người tiêu dùng.  

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001

Tiêu chuẩn iso 9001 là tiêu chuẩn quy định cụ thể về yêu cầu đối với hệ thống quản lý chất lượng tại các tổ chức, doanh nghiệp. Tiêu chuẩn này dùng để xây dựng và đánh giá, cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng cho hàng triệu tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới trong thời gian qua.

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015 được quy định một cách khái quát để có thể áp dụng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm, dịch vụ cung cấp. 

 

xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

5 Bước xây dựng hệ thống quản lý chất lượng  

 Bước 1: Giai đoạn chuẩn bị xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

- Hướng dẫn lập ban chỉ đạo ISO và nhóm dự án của tổ chức/doanh nghiệp

- Khảo sát thực trạng của doanh nghiệp so với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2015; 

- Đào tạo nhận thức chung và phương pháp xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Đào tạo phương pháp xây dựng các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng.

 Bước 2: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng

- Xác định bối cảnh, phạm vi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của tổ chức, doanh nghiệp và các rủi ro có thể gặp phải khi áp dụng hệ thống;

- Thiết lập chính sách và các mục tiêu chất lượng cho hệ thống quản lý chất lượng;

- Phân tích và cải tiến các quá trình hiện có theo các nguyên tắc của tiêu chuẩn ISO 9001:2015;

- Xây dựng bổ sung các quá trình còn thiếu so với yêu cầu của ISO 9001:2015.

- Xây dựng hệ thống văn bản giúp việc duy trì và kiểm soát, điều hành các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng

Bước 3: Tổ chức áp dụng hệ thống quản lý chất lượng

- Phổ biến, hướng dẫn áp dụng các quy định của hệ thống quản lý chất lượng đến các đơn vị có liên quan;

- Đào tạo đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ;

- Tổ chức rà soát, đánh giá nội bộ để cải tiến, hoàn thiện hệ thống.

Bước 4: Đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Lựa chọn tổ chức đánh giá chứng nhận phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp;

- Cùng với tổ chức chứng nhận đã lựa chọn tổ chức cuộc đánh giá chứng nhận;

- Thực hiện các hành động khắc phục sau đánh giá chứng nhận (nếu có);

- Nhận chứng chỉ ISO 9001:2015.

Bước 5: Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

- Lập kế hoạch duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng hàng năm;

- Tổ chức đào tạo về ISO 9001:2015 và các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng khi có nhân viên mới, thay đổi vị trí công tác…

- Sửa đổi, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng mỗi khi có thay đổi và áp dụng nguyên tắc định kỳ rà soát, cập nhật các quy định của hệ thống quản lý chất lượng (2-3 năm/lần); 

- Nghiên cứu, áp dụng các công cụ cải tiến khác để nâng cao hiệu quả tổng thể của hệ thống và hoạt động sản xuất,... 

xây dựng hệ thống quan lý chất lượng

Lợi ích khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn iso 9001:2015 

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

- Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức; 

- Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp…

Hy vọng với những thông tin trên có thể phần nào giúp bạn có thêm kiến thức về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng. Nếu bạn còn chưa hiểu rõ về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cũng như các thông tin về chứng nhận iso quý khách vui lòng liên hệ ISOCERT qua số điện thoại 0916 239 199 để được giải đáp miễn phí. 

"ISOCERT Hài hòa cùng thịnh vượng"


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Mar 15th 2020 23:50. Viewed 650 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.