Articles

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống Quản lý Chất lượng

by KNA CERT ceo
Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa (ISO) phát triển, liên quan đến quản lý chất lượng. Nó đề cập đến các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng (QMS - Quality Management System) của một tổ chức, nhằm giúp tổ chức đạt được sự cải thiện liên tục của chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

ISO 9001 định rõ các yêu cầu cụ thể để xây dựng, triển khai, duy trì và cải tiến một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả. Các yêu cầu của ISO 9001 bao gồm việc thiết lập các quy trình, kiểm soát tài liệu, đảm bảo tính phù hợp của sản phẩm hoặc dịch vụ, giám sát và đo lường chất lượng, xử lý phản hồi của khách hàng, năng lực lãnh đạo, và đào tạo nhân viên.


Việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 giúp các tổ chức đạt được nhiều lợi ích, bao gồm cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh, giảm rủi ro về chất lượng, nâng cao hài lòng của khách hàng, tăng cường tuân thủ pháp luật và quy định, và tăng cường quản lý tổ chức nội bộ.

ISO 9001 cũng có thể được tích hợp với các hệ thống quản lý khác như ISO 14001 (quản lý môi trường), ISO 45001 (quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp), và ISO 27001 (quản lý an ninh thông tin) để tạo thành một hệ thống quản lý tích hợp hoàn chỉnh.

BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001 CÓ BAO NHIÊU PHIÊN BẢN ?

Tiêu chuẩn chứng nhận ISO 9001 đã trải qua nhiều phiên bản khác nhau từ khi nó được phát hành lần đầu vào năm 1987. Các phiên bản chính của ISO 9001 bao gồm:

ISO 9001:1987: Đây là phiên bản đầu tiên của tiêu chuẩn ISO 9001, được phát hành vào năm 1987. Nó tập trung chủ yếu vào việc kiểm soát chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ và không có sự tập trung rõ ràng đến khách hàng.

ISO 9001:1994: Phiên bản này được phát hành vào năm 1994 và có các cải tiến đáng kể về quản lý chất lượng, bao gồm sự tập trung vào khách hàng, quản lý quy trình, và yêu cầu về đánh giá liên tục và cải thiện.

IAF


ISO 9001:2000: Đây là phiên bản được tái cấu trúc hoàn toàn của tiêu chuẩn vào năm 2000, với sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận quản lý chất lượng, bao gồm việc tập trung vào quản lý dựa trên hệ thống quy trình và phân tích nguyên nhân gốc rễ của vấn đề.

ISO 9001:2008: Phiên bản này được phát hành vào năm 2008 và là phiên bản được điều chỉnh của ISO 9001:2000, với các cải tiến và sửa đổi nhỏ để làm rõ và cải tiến yêu cầu của tiêu chuẩn.

ISO 9001:2015: Đây là phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn, được phát hành vào năm 2015. Phiên bản này đưa ra một phương pháp mới cho việc quản lý chất lượng dựa trên nguyên tắc quản lý rủi ro, với sự tập trung rõ ràng đến khách hàng, bên ngoài tổ chức, và quản lý quy trình.

Các phiên bản ISO 9001 đều được công nhận quốc tế và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Tuy nhiên, các tổ chức nên tuân theo phiên bản hiện tại nhất của tiêu chuẩn và duy trì việc cập nhật để đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn trong thời gian hiện tại.

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001


TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NÀY PHÙ HỢP VỚI NHỮNG LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP NÀO ?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là một tiêu chuẩn quản lý chất lượng được áp dụng cho mọi loại hình doanh nghiệp, không phân biệt kích cỡ hoặc ngành nghề. Nó có thể được áp dụng cho các tổ chức trong cả khu vực công và tư nhân, bao gồm các công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại, công nghệ thông tin, xây dựng, dược phẩm, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ tài chính, và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác.

ISO 9001 là một tiêu chuẩn tổng quát, không đòi hỏi các yêu cầu cụ thể về sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức. Thay vào đó, nó tập trung vào việc thiết lập và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả trong tổ chức, đảm bảo rằng các hoạt động của tổ chức được thực hiện theo các quy trình được kiểm soát, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và liên tục cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Vì vậy, bất kể loại hình doanh nghiệp bạn đang hoạt động, ISO 9001 có thể được áp dụng để giúp tổ chức của bạn xây dựng và duy trì một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, tăng cường sự tin cậy của sản phẩm hoặc dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và cải thiện hiệu suất tổ chức.

SO SÁNH TIÊU CHUẨN ISO 9001 VÀ ISO 14001 

ISO 9001 và ISO 14001 là hai tiêu chuẩn quản lý được đưa ra bởi Tổ chức Tiêu chuẩn Hóa quốc tế (ISO) và được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu để giúp các tổ chức xây dựng và duy trì các hệ thống quản lý chất lượng và môi trường hiệu quả. Dưới đây là một số so sánh giữa ISO 9001 và ISO 14001:

Phạm vi áp dụng: ISO 9001 tập trung vào quản lý chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của tổ chức, trong khi ISO 14001 tập trung vào quản lý môi trường và hệ thống quản lý môi trường của tổ chức.

BANNER


Mục đích: ISO 9001 nhấn mạnh vào đáp ứng yêu cầu của khách hàng, cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ, và tăng cường sự tin cậy của tổ chức. ISO 14001 nhấn mạnh vào bảo vệ môi trường, quản lý tác động môi trường của tổ chức, và duy trì tuân thủ với các quy định và luật pháp liên quan đến môi trường.

Các yêu cầu chính: Cả ISO 9001 và ISO 14001 đều đặt ra các yêu cầu chính cho hệ thống quản lý, bao gồm việc thiết lập các mục tiêu và chỉ tiêu, kiểm soát tài liệu, kiểm tra và đánh giá hiệu quả của hệ thống quản lý, và liên tục cải thiện. Tuy nhiên, các yêu cầu cụ thể của mỗi tiêu chuẩn đều khác nhau và phụ thuộc vào phạm vi và mục đích của tiêu chuẩn đó.

Tính tương đồng: ISO 9001 và ISO 14001 có nhiều điểm tương đồng, bao gồm cấu trúc chung của hệ thống quản lý dựa trên nguyên tắc Plan-Do-Check-Act (PDCA), cần thiết của việc thiết lập và duy trì chính sách và mục tiêu, yêu cầu về tham gia của lãnh đạo cấp cao, và nhu cầu liên tục cải thiện. Điều này cho phép các tổ chức có thể tích hợp và triển khai cùng lúc cả hai tiêu chuẩn trong hệ thống quản lý tổ chức của họ.

7 NGUYÊN TẮC CỦA ISO 9001 LÀ GÌ?
Nguyên tắc 1: Hướng vào khách hàng
Nguyên tắc 2: Sự lãnh đạo
Nguyên tắc 3: Sự tham gia của mọi người
Nguyên tắc 4: Tiếp cận theo quá trình
Nguyên tắc 5: Cải tiến
Nguyên tắc 6: Quyết định dựa trên bằng chứng
Nguyên tắc 7: Quản lý mối quan hệ
→ Xem thêm Nội dung các nguyên tắc ISO 9001: https://tinyurl.com/jmhwjy3

10 ĐIỀU KHOẢN CỦA ISO 9001:2015 LÀ GÌ?
Điều khoản 1: Phạm vi áp dụng
Điều khoản 2: Tài liệu viện dẫn
Điều khoản 3: Thuật ngữ và định nghĩa
Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức
Điều khoản 5: Sự lãnh đạo
Điều khoản 6: Hoạch định
Điều khoản 7: Hỗ trợ
Điều khoản 8: Thực hiện
Điều khoản 9: Đánh giá kết quả thực hiện
Điều khoản 10: Cải tiến

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

 • iêu chuẩn chất lượng iso 9001:2015 áp dụng cấu trúc cấp cao (HLS) mới: Phiên bản ISO 9001:2008 có 8 điều khoản, Phiên bản ISO 9001:2015 có 10 điều khoản
 • Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 có sự thay đổi trong một số thuật ngữ như: Sản phẩm và dịch vụ, Thông tin dạng văn bản, Nhà cung cấp bên ngoài,…
 • Trong ISO 9001:2015, doanh nghiệp có thể loại trừ bất cứ điều gì miễn là chứng minh được rằng nó không ảnh hưởng tới việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của khách hàng.
 • ISO 9001:2015 bỏ nguyên tắc “Tiếp cận hệ thống” bằng nguyên tắc “Tiếp cận theo quá trình”, thay nguyên tắc “Hợp tác cùng có lợi với nhà cung cấp” thành “Quản lý mối quan hệ”
 • Tiêu chuẩn ISO 9001 phên bản 2015 yêu cầu phải xác định bối cảnh bên trong và bên ngoài tổ chức
 • Vai trò của lãnh đạo được đề cao hơn trong bộ tiêu chuẩn ISO 9001;2015
 • Doanh nghiệp phải chủ động hơn theo tư duy dựa trên rủi ro
 • Chú trọng hoạch định sự thay đổi
 • Doanh nghiệp phải xác định các tri thức cần thiết cho các hoạt động


TỔ CHỨC NÀO CẦN ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 9001 PHIÊN BẢN 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 phù hợp với:

 • Mọi đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp
 • Mọi ngành nghề, lĩnh vực
 • Mọi quy mô tổ chức
 • Mọi vị trí địa lý

hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001


DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 9001 CỦA KNA CERT

KNA CERT được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015. Ngoài ra KNA cũng được Văn phòng Công nhận chất lượng (BOA) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của Diễn đàn Công nhận Quốc tế IAF công nhận có đủ năng lực tiến hành đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021-1:2015 & ISO/IEC 17021-3:2017 và được cấp số hiệu VICAS 059 – QMS. Nhờ vậy mà chứng chỉ ISO 9001:2015 do KNA CERT trực tiếp cấp có đầy đủ giá trị pháp lý và được công nhận toàn cầu.

Khi sử dụng dịch của KNA, Khách Hàng được hưởng những quyền lợi sau:

 • Miễn phí khóa đào tạo ATLĐ theo NĐ 44/2018/NĐ-CP
 • Miễn phí khóa học Public
 • Miễn phí đánh giá thử cho khách hàng
 • Được tặng miễn phí toàn bộ hồ sơ, quy trình, biểu mẫu cơ bản của Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001
 • Hỗ trợ miễn phí tất cả các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện sản xuất của từng ngành nghề
 • Hỗ trợ tối đa các thủ tục đăng ký chứng nhận và chứng nhận
 • Được quảng bá thương hiệu tại các trang truyền thông của KNA


KNA CERT cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp hỗ trợ tận tâm và nỗ lực vì sự phát triển Bền vững & Thịnh vượng cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó KNA CERT có Tích hợp đa dạng dịch vụ nhằm giảm Chi phí & tăng tiện ích. Chuyên gia + 5 năm kinh nghiệm trong nghề. Chúng tôi tin tưởng sẽ trở thành người đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp bạn.
- Địa chỉ: Tầng 11, Tòa nhà Ladeco Building, 266 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội 100000
- EmaiL: salemanager@knacert.com
- Hotline: 0932211786Sponsor Ads


About KNA CERT Junior   ceo

1 connections, 0 recommendations, 8 honor points.
Joined APSense since, July 1st, 2021, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Apr 17th 2023 02:02. Viewed 163 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.