Articles

Giấy chứng nhận iso 9001

by do ha hado
Giấy chứng nhận iso 9001 là gì?
Giấy chứng nhận ISO 9001 là kết quả đánh giá và là bằng chứng chứng minh Doanh nghiệp đã có hệ thống quản lý chất lượng đạt yêu cầu.

Sau khi Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT thực hiện đánh giá và xác nhận hệ thống quản lý chất lượng của Doanh nghiệp phù hợp.
Doanh nghiệp sẽ được tổ chức chứng nhận cấp 01 giấy chứng nhận ISO 9001 có các nội dung sau:

1./ Tên của Tổ chức cấp giấy chứng nhận iso

2./ Thông tin doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận iso.

3./ Tiêu chuẩn chứng nhận iso 9001

4./ Phạm vi chứng nhận (lĩnh vực của doanh nghiệp).

5./ Mã số chứng nhận; Ngày cấp chứng nhận; Ngày hết hạn

6./ Dấu chứng nhận./

7./ Các thông tin khác cần thiết

Giấy chứng nhận iso 9001 sẽ có Hiệu lực trong vòng 03 năm. Thời hạn giám sát 12/tháng.

Mẫu Giấy Chứng Nhận ISO 9001: https://isocert.org.vn/giay-chung-nhan-iso-9001


QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001

Bước 1: Đăng ký chứng nhận iso 9001 với tổ chức chứng nhận ISOCERT
Bước 2: Xem xét thông tin và lập kế hoạch đánh giá chứng nhận
Bước 3: Đánh giá tài liệu và đánh giá chứng nhận tại hiện trường

Bước 4: Thẩm xét hồ sơ đánh giá và cấp giấy chứng nhận
Sau khi đã có kết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá chứng nhận. Tổ chức chứng nhận sẽ thẩm xét hồ sơ và cấp giấy chứng nhận iso 9001 cho doanh nghiệp.
Giấy chứng nhận ISO có hiệu lực 03 năm và thời hạn giám sát tổi thiểu 12 tháng/lần.
Bước 5: Đánh giá giám sát và chứng nhận lại

Mọi thắc mắc về dịch vụ cấp giấy chứng nhận ISO 9001 quý khách vui lòng liên hệ ISOCERT qua số điện thoại 0916 239 199

Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Feb 7th 2020 00:56. Viewed 592 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.