Articles

Đơn Vị Cấp Giấy Chứng Nhận ISO 13485

by do ha hado

Đơn vị cấp giấy chứng nhận iso 13485 là đơn vị nào?

Đơn vị cấp giấy chứng nhận iso 13485 là đơn vị được cấp phép(chỉ định) của tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép được văn phòng công nhận chất lượng (BOA)-Thuộc bộ khoa học công nghệ công nhận trong lĩnh vực chứng nhận. 

Trước khi đăng ký chứng nhận iso 13485 tại tổ chức chứng nhận ISO doanh nghiệp phải tìm hiểu kỹ đơn vị chứng nhận ISO đó, xem đơn vị đó đã được chỉ định cấp chứng nhận ISO 13485 chưa? Doanh nghiệp nên tìm hiểu rõ các giấy tờ pháp lý của Tổ chức chứng nhận bao gồm:

1./ Giấy đăng ký hoạt động lĩnh vực chứng nhận do tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép.
2./ Các hồ sơ pháp lý khác: Đăng ký kinh doanh; Hồ sơ năng lực.

đơn vị cấp giấy chứng nhận iso 13485

ISOCERT được bộ khoa học và công nghệ, tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép chỉ định hoạt động chứng nhận iso 13485 cho doanh nghiêp. Do đó, các doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm đăng ký chứng nhận ISO 13485 tại ISOCERT.

Chi tiết về thủ tục làm chứng nhận iso 13485: https://isocert.org.vn/chung-nhan-iso-13485

ISOCERT cấp chứng nhận ISO 13485 cho công ty TNHH sản xuất và đầu tư thương mại ASEAN


đơn vị chứng nhận iso 13485

ISOCERT cấp chứng nhận ISO 13485 cho công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật y tế Đông Dương

đơn vị cấp chứng nhận iso 13485

ISOCERT cấp chứng nhận iso 13485 cho công ty cổ phần công nghệ Plasma Việt Nam

cơ quan chứng nhận iso 13485

 

  • ISOCERT là đơn vị cấp giấy chứng nhận ISO 13485 uy tín - chuyên nghiệp - giá tốt. ISOCERT được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép được văn phòng công nhận chất lượng(BOA)- Thuộc Bộ khoa học công nghệ công nhận và được cấp số VICAS 067.
  • Qua đó, ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận và giám định quốc tế. Thấu hiểu được  vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục trọn gói, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng".

Quy trình cấp giấy chứng nhận ISO 13485 tại ISOCERT

Quy trình chứng nhận ISO 13485

 

Mọi thắc mắc về dịch vụ chứng nhận ISO 13485 quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0916 239 199 để được hỗ trợ. 


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Mar 3rd 2020 22:44. Viewed 598 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.