Articles

Cách thu thập email khách hàng trên website như nào?

by Misa Amis MISA AMIS: Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất
Có nhiều cách để thu thập địa chỉ email của khách hàng trên website. Sau đây là một số phương pháp phổ biến:

  • Form đăng ký trên website: Bạn có thể tạo ra một form đăng ký trên website của mình để khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin, tin tức hoặc khuyến mãi từ bạn. Form này có thể được đặt ở vị trí nổi bật trên website của bạn, chẳng hạn như ở cuối bài viết hoặc trên thanh menu chính.


  • Cách thu thập email khách hàng bằng form Pop-up trên trang web: Bạn có thể sử dụng pop-up trên trang web của mình để yêu cầu khách hàng cung cấp địa chỉ email của họ để đăng ký nhận thông tin hoặc khuyến mãi từ bạn. Pop-up này có thể xuất hiện khi khách hàng truy cập trang web của bạn hoặc khi họ chuẩn bị rời khỏi trang web.

  • Landing page riêng: Bạn có thể tạo ra một trang landing page riêng biệt để thu thập địa chỉ email của khách hàng của mình. Trên trang này, bạn có thể cung cấp thông tin về sản phẩm hoặc dịch vụ của mình và yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin liên lạc của họ để nhận thêm thông tin.
  • Chatbot: Bạn có thể sử dụng chatbot để tương tác với khách hàng trên trang web của mình và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ email của họ để đăng ký nhận thông tin hoặc khuyến mãi từ bạn.


  • Cuộc thi trên website: Bạn có thể tổ chức một cuộc thi trên website của mình và yêu cầu người dùng cung cấp địa chỉ email của họ khi tham gia cuộc thi.

Lưu ý rằng trong quá trình thu thập email, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và chính sách quyền riêng tư. Bạn cần bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng của mình và không sử dụng thông tin này một cách không đúng đắn.Sponsor Ads


About Misa Amis Advanced   MISA AMIS: Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất

18 connections, 1 recommendations, 130 honor points.
Joined APSense since, June 14th, 2021, From Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, phường Dị, Vietnam.

Created on Jul 19th 2023 04:29. Viewed 142 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.