Articles

cach thu thap email khach hang tren website

by Misa Amis MISA AMIS: Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất
Doanh nghiệp thu thập email khách hàng để làm gì?
Việc thu thập email khách hàng qua website có thể giúp bạn xây dựng và quản lý danh sách email của mình. Danh sách email này có thể được sử dụng để:

  • Gửi email marketing: Bạn có thể sử dụng danh sách email để gửi các thông tin tiếp thị và quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc gửi email marketing cần tuân thủ các quy định về bảo mật và chính sách riêng tư.
  • Cập nhật thông tin sản phẩm: Bạn có thể sử dụng danh sách email để cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm, dịch vụ của mình đến khách hàng. Điều này giúp khách hàng cảm thấy được quan tâm và tăng cơ hội bán hàng.
  • Thăm dò ý kiến khách hàng: Bạn có thể sử dụng danh sách email để thăm dò ý kiến khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của mình. Điều này giúp bạn hiểu được nhu cầu của khách hàng và cải thiện sản phẩm, dịch vụ của mình để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
  • Tạo mối quan hệ khách hàng: Bạn có thể sử dụng danh sách email để tạo mối quan hệ khách hàng bền vững. Bạn có thể gửi các thông tin hữu ích, chia sẻ, tư vấn về lĩnh vực kinh doanh của mình đến khách hàng để tăng cường sự tương tác giữa hai bên.

Tóm lại, việc thu thập email khách hàng qua website là một cách hiệu quả để xây dựng mối quan hệ với khách hàng và tăng doanh số bán hàng của bạn.

Các cách thu thập email khách hàng qua website

Có nhiều cách để thu thập email khách hàng qua website. Dưới đây là một số cách thu thập email khách hàng qua website như sau:

Form đăng ký: 

Tạo một form đăng ký trên trang web của bạn để khách hàng có thể đăng ký email của họ để nhận thông tin mới nhất từ bạn. Bạn cũng có thể cung cấp một lời mời đặc biệt hoặc một chiến dịch giảm giá cho những người đăng ký email của mình.


Các pop-up:
 Các pop-up là một cách hiệu quả để thu thập email khách hàng. Bạn có thể tạo một pop-up xuất hiện sau một khoảng thời gian nhất định trên trang web của bạn, hoặc kích hoạt pop-up khi khách hàng chuột đến khỏi trang web của bạn.Các cuộc khảo sát: 
Tạo một cuộc khảo sát trên trang web của bạn để thu thập thông tin từ khách hàng. Bạn có thể yêu cầu khách hàng nhập email của họ để tham gia khảo sát và nhận được một phần thưởng hay một ưu đãi đặc biệt.

Các cuộc thi: 
Tạo một cuộc thi trên trang web của bạn và yêu cầu khách hàng nhập email của họ để tham gia cuộc thi. Bạn có thể cung cấp một giải thưởng hấp dẫn cho người chiến thắng để khuyến khích sự tham gia.

Các tài liệu tải về: 
Cung cấp các tài liệu tải về miễn phí trên trang web của bạn và yêu cầu khách hàng nhập email của họ để tải xuống tài liệu đó.Lưu ý rằng khi sử dụng các phương pháp này để thu thập email khách hàng, bạn cần tuân thủ các quy định về bảo mật và chính sách riêng tư của khách hàng. Bạn cũng nên cung cấp cho khách hàng một cách để hủy đăng ký email nếu họ không muốn nhận thông tin từ bạn nữa.

Sponsor Ads


About Misa Amis Advanced   MISA AMIS: Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất

18 connections, 1 recommendations, 130 honor points.
Joined APSense since, June 14th, 2021, From Tầng 9, tòa nhà Technosoft, phố Duy Tân, phường Dị, Vietnam.

Created on Jul 10th 2023 22:03. Viewed 146 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.