Articles

Chứng nhận ISO 9001:2015 - Đảm bảo chất lượng và sự tin cậy

by KNA CERT ceo
Trong môi trường kinh doanh cạnh tranh ngày nay, chất lượng sản phẩm và dịch vụ đã trở thành một yếu tố quan trọng để đạt được sự thành công. Để đáp ứng nhu cầu này, nhiều công ty và tổ chức trên toàn cầu đã áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 - một trong những bộ tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về quản lý chất lượng. Bài viết này sẽ giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và lợi ích của việc chứng nhận ISO 9001.

iso 9001 là gì ?

ISO 9001:2015 là phiên bản mới nhất của chuẩn ISO 9001, được phát triển bởi Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) - một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Thụy Sĩ. Bộ tiêu chuẩn này thiết lập các yêu cầu về hệ thống quản lý chất lượng cho các tổ chức, bất kể kích thước và ngành nghề hoạt động. Nó tập trung vào việc cung cấp một khung chính thức để quản lý chất lượng sản phẩm, quy trình và dịch vụ.

Một trong những từ khóa chính liên quan đến ISO 9001:2015 là "chứng nhận ISO 9001". Chứng nhận này là một sự công nhận chính thức rằng một tổ chức tuân thủ các yêu cầu của ISO 9001 và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. Việc đạt được chứng nhận ISO 9001 không chỉ đảm bảo sự đáng tin cậy của tổ chức mà còn thể hiện cam kết với chất lượng và sự cải tiến liên tục.

IAF

Việc áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 mang lại một số lợi ích quan trọng cho các tổ chức. Thứ nhất, nó giúp xây dựng niềm tin và tăng cường lòng tin cậy của khách hàng. Khách hàng sẽ có niềm tin rằng tổ chức đáp ứng các yêu cầu chất lượng và cam kết cung cấp sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Thứ hai, chứng nhận ISO 9001 tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tham gia vào các thị trường xuất khẩu. Trong một số trường hợp, chứng nhận ISO 9001 là một yêu cầu bắt buộc để tham gia vào các giao dịch quốc tế hoặc để trở thành nhà cung cấp cho các công ty đa quốc gia.

Thứ ba, áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cải thiện hiệu suất tổ chức. Qua quá trình triển khai hệ thống quản lý chất lượng, các tổ chức phải đặt ra và tuân thủ các quy trình, quy định và tiêu chuẩn cụ thể. Điều này giúp tăng cường sự tổ chức, quản lý rủi ro, và tăng cường khả năng dự đoán và phản ứng với thay đổi. Kết quả là hiệu suất tổ chức được cải thiện, quy trình làm việc trở nên hiệu quả hơn và nguồn lực được sử dụng một cách hiệu quả.

chứng chỉ iso 9001:2015 của KNA CERT

Thứ tư, chứng nhận ISO 9001 đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự cải tiến liên tục. Một trong những nguyên tắc cơ bản của ISO 9001 là tiếp tục cải tiến. Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tạo ra một khung làm việc cho việc xác định các cơ hội cải tiến, đánh giá hiệu quả và triển khai các biện pháp cải tiến. Điều này đảm bảo rằng tổ chức không chỉ duy trì một mức độ chất lượng cao mà còn luôn tìm cách cải thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ.

QUY TRÌNH LÀM GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Quy trình chứng nhận ISO 9001 là quá trình mà một tổ chức phải trải qua để đạt được chứng nhận theo tiêu chuẩn này. Dưới đây là các bước chính trong quy trình chứng nhận ISO 9001:

  1. Định rõ mục tiêu: Doanh nghiệp của bạn cần xác định mục tiêu và lý do muốn đạt chứng nhận ISO 9001. Điều này có thể bao gồm cải thiện chất lượng sản phẩm, tăng cường lòng tin cậy của khách hàng, nâng cao hiệu suất tổ chức và cạnh tranh trên thị trường.
  2. Tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: Doanh Nghiệp bạn khi triển khai bạn cần thiết lập nên những yêu cầu về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2015 này. Quá trình này bao gồm việc xác định các quy trình, quy định và tài liệu liên quan đến chất lượng, đặt ra các mục tiêu chất lượng, xác định và đánh giá rủi ro, và thiết lập các chỉ số hiệu suất chất lượng.
  3. Đào tạo và nâng cao nhân viên: Tổ chức cần đảm bảo rằng nhân viên có đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng. Bạn cần tiến hành mở các khóa học đào tạo và nâng cao nhân viên về ISO 9001 là một phần quan trọng để đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ quy trình và quy định.
  4. Triển khai hệ thống quản lý chất lượng: Tổ chức phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong toàn bộ tổ chức. Điều này bao gồm việc thực hiện các quy trình, quy định và tiêu chuẩn chất lượng, giám sát hiệu suất và tuân thủ, và thu thập dữ liệu để đánh giá và cải thiện quá trình.
  5. Tiến hành kiểm tra nội bộ: Tổ chức cần tiến hành kiểm tra nội bộ để đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng hoạt động một cách hiệu quả và tuân thủ ISO 9001. Kiểm tra này có thể bao gồm việc xem xét tài liệu, thực hiện kiểm tra nội bộ và đánh giá hiệu quả của các quy trình chất lượng.
  6. Lựa chọn tổ chức chứng nhận: Tổ chức cần lựa chọn một tổ chức chứng nhận có uy tín và được công nhận để thực hiện quá trình chứng nhận ISO 9001. Các tổ chức chứng nhận thường được gọi là tổ chức chứng nhận bên thứ ba hoặc đơn giản là CB (Certification Body). Các CB này đảm nhận vai trò kiểm tra và đánh giá hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức theo các yêu cầu của ISO 9001.
  7. Đăng ký chứng nhận: Tổ chức cần tiến hành đăng ký chứng nhận với tổ chức chứng nhận đã lựa chọn. Quá trình này bao gồm việc gửi đơn đăng ký và các thông tin liên quan về hệ thống quản lý chất lượng cho tổ chức chứng nhận. Sau khi nhận được đơn đăng ký, tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá ban đầu (kiểm tra đầu tiên) để xác định xem hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức đã tuân thủ đúng các yêu cầu của ISO 9001 hay chưa.
  8. Đánh giá và kiểm tra: Tổ chức chứng nhận sẽ tiến hành đánh giá và kiểm tra tổ chức để xác định xem hệ thống quản lý chất lượng đã tuân thủ ISO 9001. Quá trình này bao gồm kiểm tra tài liệu, kiểm tra quy trình, quy định và các bản ghi, và thực hiện kiểm tra thực tế tại các điểm kiểm soát quan trọng trong tổ chức. Kết quả kiểm tra và đánh giá sẽ được ghi nhận và báo cáo lại cho tổ chức.
  9. Cải thiện và tuân thủ: Nếu có bất kỳ không tuân thủ nào được phát hiện trong quá trình kiểm tra và đánh giá, tổ chức cần tiến hành cải thiện và thực hiện các biện pháp khắc phục để đáp ứng các yêu cầu của ISO 9001. Sau khi hoàn thiện các cải tiến, tổ chức sẽ thông báo cho tổ chức chứng nhận và tiến hành lại quá trình đánh giá.

LỜI KẾT: 

Có thể thấy được chứng nhận ISO 9001:2015 là một công cụ hữu ích để đảm bảo chất lượng và sự tin cậy của tổ chức. Nó không chỉ tạo ra niềm tin cho khách hàng mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất khẩu và cải thiện hiệu suất tổ chức. Qua việc áp dụng và tuân thủ ISO 9001, các tổ chức có thể đạt được sự tăng trưởng bền vững và thành công trong môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh.

Hy vọng với những kiến thức mà KNA CERT đưa ra đây cho bạn sẽ có thể giúp cho bạn áp dụng được cho doanh nghiệp của mình một cách hiệu quả nhất. Mọi thông tin chi tiể xin liên hệ về email: salesmanager@knacert.com hoặc theo sdt: 0932211786Sponsor Ads


About KNA CERT Junior   ceo

1 connections, 0 recommendations, 8 honor points.
Joined APSense since, July 1st, 2021, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jun 18th 2023 22:54. Viewed 135 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.