Articles

Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 13485 cho doanh nghiệp

by do ha hado

1. Tiêu chuẩn ISO 13485 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 13485 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng áp dụng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ y tế nhằm cung cấp sản phẩm y tế an toàn chất lượng đáp ứng yêu cầu của khách hàng và luật pháp. Tiêu chuẩn ISO 13485 xây dựng dựa trên nền tảng của tiêu chuẩn ISO 9001. 

Tiêu chuẩn ISO 13485:2016 là phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn iso 13485 thay thế phiên bản cũ là iso 13485:2003.

Hệ thống quản lý chất lượng iso 13485

“Điều 68. Điều khoản chuyển tiếp

Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, đã hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục hoạt động sản xuất nhưng phải hoàn thành việc công bố đủ điều kiện sản xuất trước ngày 01 tháng 7 năm 2017. Riêng đối với quy định về hệ thống quản lý chất lượng: Cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế phải hoàn thành việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trước ngày 01 tháng 01 năm 2018 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 trước ngày ngày 01 tháng 01 năm 2020.”

Theo đó , ngày 01/01/2020 là thời điểm cuối cùng cho các doanh nghiệp thực hiện xây dựng, chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.

hệ thống quản lý chất lượng iso 13485

2. Các bước áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 13485 cho doanh nghiệp

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485:2016

Bước 2: Lập ban chỉ đạo ISO 13485

Bước 3: Triển khai áp dụng theo tiêu chuẩn ISO 13485

Bước 4: Đăng Ký chứng nhận ISO 13485

Bước 5: Tổ chức chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng iso 13485 và xem xét

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận 13485:2016

Bước 7: Duy trì vận hành hệ thống và hiệu lực của Giấy chứng nhận ISO 13485:2016.

3. Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 tại ISOCERT gồm 6 bước

Bước 1: Doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ISO 13485 tại ISOCERT

Bước 2: Đánh giá sơ bộ

Bước 3: Đánh giá tài liệu tại ISOCERT

Bước 4: Đánh giá hệ thống quản lý

Bước 5: Kiểm tra khắc phục và thẩm xét hồ sơ

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận và dấu chứng nhận iso 13485:2016

Quy trình chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng iso 13485

4. Thời gian cấp chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485.

Thời gian thông thường tổ chức chứng nhận thực hiện đánh giá chứng nhận iso 13485:2016 khoảng 15-30 ngày. Tuy nhiên, tùy năng lực và điều kiện của tổ chức chứng nhận, thời gian này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn.

Chúng tôi có thể thực hiện đánh giá ngay sau khi khách hàng đủ điều kiện!

giấy chứng nhận iso 13485

 Mẫu Giấy Chứng Nhận ISO 13485:2016

Mẫu giấy chứng nhận iso 13485

 

  • ISOCERT là tổ chức chứng nhận ISO 13485 chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 13485:2018. ISOCERT được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép được văn phòng công nhận chất lượng(BOA)- Thuộc Bộ khoa học công nghệ công nhận và được cấp số VICAS 067.
  • Qua đó, ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận iso 13485 và giám định quốc tế. Thấu hiểu được  vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng"

Tổ chức chứng nhận isos 13485

Hơn +1000 Doanh nghiệp đã được ISOCERT đánh giá và cấp giấy chứng nhận iso 13485. 

Mọi thắc mắc về hệ thống quản lý chất lượng iso 13485:2016, chứng nhận iso 9001, iso 45001, 22000,...Quý khách vui lòng liên hệ sđt: 0916 239 199 để được giải đáp miễn phí. 

ISOCERT Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Mar 28th 2020 04:48. Viewed 514 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.