Articles

Hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 là gì?

by do ha hado

Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) là một tập hợp các quy trình và thủ tục kinh doanh nhằm đảm bảo rằng chất lượng của sản phẩm hoặc dịch vụ đáp ứng - hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng. Các hệ thống như vậy thường có thể lặp lại và đo lường được, và dựa trên khái niệm cải tiến liên tục. Chứng nhận ISO 9001 là một ví dụ về hệ thống quản lý chất lượng.


https://chungnhanquocgia.com/wp-content/uploads/2022/03/iso-9001-with-frame.jpg

Các loại hệ thống quản lý chất lượng

Có nhiều loại hệ thống quản lý chất lượng khác nhau, mỗi loại đều có những ưu và nhược điểm riêng. Một số trong những cái phổ biến nhất là:

 • Các hệ thống được tiêu chuẩn hóa - những hệ thống này dựa trên các tiêu chuẩn đã được thiết lập và tuân theo các quy tắc và quy định đã được thống nhất. Ví dụ bao gồm các chứng chỉ ISO như ISO 9001 . Để đạt được các tiêu chuẩn ISO, một doanh nghiệp cần phải đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan đến chất lượng và tài liệu, cũng như các cuộc đánh giá. Chứng nhận ISO là tự nguyện đối với hầu hết các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nó có thể là một yêu cầu pháp lý hoặc hợp đồng trong một số lĩnh vực và ngành công nghiệp. Xem thêm về tiêu chuẩn quản lý chất lượng .
 • Quản lý chất lượng toàn diện - TQM là một khuôn khổ quản lý dựa trên những nỗ lực liên tục của toàn tổ chức để đảm bảo sự trung thành và thành công lâu dài của khách hàng. Nó tập trung mạnh vào việc đo lường và kiểm soát quá trình như một phương tiện cải tiến liên tục. Xem thêm trên TQ .
 • Cải tiến chất lượng liên tục - hệ thống này, còn được gọi là CQI, tập trung vào các cải tiến liên tục gia tăng, thay vì các quy trình và chức năng. Trọng tâm là các nhóm và cá nhân, và tầm quan trọng của họ trong việc đảm bảo chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Một trong những công cụ cải tiến liên tục phổ biến nhất là mô hình chất lượng bốn bước, chu trình Kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Hành động (PDCA). Xem thêm trên CQ .
 • Six Sigma - đây là một phương pháp định hướng dữ liệu tập trung vào cải tiến quy trình. Theo cách tiếp cận này, các quá trình được xác định, đo lường, phân tích, cải tiến và kiểm soát để đạt được chất lượng tối đa. Xem thêm trên Six Sigma .

trao chung nhan iso 9001 goodvietnam

Các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý chất lượng

Về cốt lõi, hầu hết các hệ thống chất lượng sẽ có một số yếu tố chính:

 • chính sách chất lượng
 • mục tiêu chất lượng
 • sổ tay chất lượng
 • các thủ tục, hướng dẫn và hồ sơ chất lượng
 • kiểm soát tài liệu
 • cơ cấu tổ chức và trách nhiệm
 • quản lý dữ liệu
 • quy trình
 • sự hài lòng của khách hàng
 • cải tiến liên tục

Tổng hợp lại, các yếu tố này tạo nên một hệ thống xác định các kỳ vọng, trách nhiệm và hành động cần thiết để đạt được chất lượng mong đợi của sản phẩm hoặc dịch vụ.

Tìm hiểu thêm về những ưu điểm của hệ thống quản lý chất lượng .

Lựa chọn hệ thống quản lý chất lượng nào?

Lựa chọn hệ thống chất lượng phù hợp phụ thuộc vào nhu cầu của doanh nghiệp của bạn. Doanh nghiệp của bạn sẽ có một bộ sản phẩm, mục tiêu, giá trị và mục tiêu chất lượng duy nhất, do đó, một số hệ thống chất lượng nhất định có thể phù hợp hơn các hệ thống chất lượng khác.

Chứng nhận ISO 9001 Goodvietnam

Một hệ thống quản lý chất lượng lý tưởng phải dễ dàng tích hợp và sử dụng, nó phải đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong muốn và thể hiện sự tuân thủ các chính sách, thủ tục, v.v. Nó cũng phải đủ linh hoạt để thay đổi và thích ứng khi các quy trình của bạn được cải thiện.

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể điều chỉnh bất kỳ cách tiếp cận quản lý chất lượng nào để thỏa mãn các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp mình. Xem cách triển khai hệ thống quản lý chất lượng .


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on May 18th 2022 03:52. Viewed 200 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.