Articles

Su khac biet giua nhan hieu lien ket va nhan hieu thong thuong

by Dich vu iCheck Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng

Cả nhãn hiệu liên kết, nhãn hiệu chính hoặc nhãn hiệu thông thường đều cho phép các người chủ doanh nghiệp đính kèm một nhãn hiệu hoặc một thiết kế cụ thể vào các kết quả do lao động tạo ra hoặc các công việc phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của số đông.


Bởi vì sự không giống nhau giữa hai loại nhãn hiệu là sự nhận biết điểm khác biệt nhau pháp lý, người sử dụng thường không thể tìm ra được sự khác nhau giữa chúng.


Sự khác biệt về mặt pháp lý giữa nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu thông thường


nhãn hiệu liên kết ví dụ


Một nhãn hiệu liên kết cho phép các kết quả do lao động tạo ra hoặc các công việc phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của số đông không cũ bằng nhãn hiệu của chính nó hoặc lấy làm phương tiện cho các hình thức được tạo thêm từ yếu tố gốc có thêm bớt một vài thành tố của nhãn hiệu của chính nó. Loại nhãn hiệu này cho phép một pháp nhân làm thủ tục khai báo với cơ quan có thẩm quyền một nhãn hiệu tương tự như nhãn hiệu của một pháp nhân khác


Các cố vấn về pháp luật sẽ xem xét đánh giá hồ sơ để đưa ra nhận định nhãn hiệu của một chủ thể nộp hồ sơ có quá nhiều điểm tương đồng với nhãn hiệu hiện đã có từ trước hay không. Không có quá nhiều trường hợp được đơn vị này phát hành các nhãn hiệu liên quan.


Trong một số những giả định vô cùng hiếm có thể xảy ra, đơn vị có thể đưa ra kết luận rằng tổng thể quan hệ bên trong của hàng hóa mà chủ thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu bán và mức trên một thang độ tương đồng với các nhãn hiệu hiện có là đủ có thể phân biệt được để cấp cho chủ thể một nhãn hiệu liên kết.


Việc nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thông thường tạo cơ hội cho các chủ sở hữu toàn quyền đưa nhãn hiệu của mình vào các sản phẩm, dịch vụ và sử dụng các dạng được tạo ra từ một yếu tố gốc của nhãn hiệu của mình.

 

Sự khác biệt về mặt địa lý giữa nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu thông thường

Dù cho phần lớn các vùng lãnh thổ đã từ bỏ tập hợp nhãn hiệu nhiều lớp từ cách đây rất nhiều năm, vẫn có một số vùng lãnh thổ đang phát triển như Ấn Độ vẫn giữ nguyên việc cung cấp nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu chính kể từ năm 2011.

Các nhãn hiệu thông thường, thường được gọi là nhãn hiệu chính hoặc cho gọn là “nhãn hiệu:, là tập hợp các giá trị vô hình về trí tuệ của các pháp nhân. Pháp nhân cũng phải đăng ký các nhãn hiệu liên kết cho các kết quả do lao động tạo ra hoặc các công việc phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của số đông khác nhau.

Nhãn hiệu liên kết ví dụ như một nhà làm bay hơi rượu tên Bob có thể nộp hồ sơ cho "Bob's Whisky", nhưng người đó cũng phải đăng ký nhãn hiệu liên quan cho "Bob's Wine" và "Bob's Beer".


Sự khác biệt về mặt khoảng cách giữa nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu thông thường


Rất nhiều năm về trước, các pháp nhân đưa ra thị trường ít hàng hóa và dịch vụ nên sự liên kết giữa các dịch vụ cho mọi người thường không được đưa đi tới những nơi có khoảng cách địa lý xa. Các chủ doanh nghiệp bị không cho nối liền với nhau bởi khoảng chia giữa hai nơi và cung cấp các sản phẩm tương tự có thể bị lấy đi mấy những thời cơ quảng bá vì các nhãn hiệu chính hiện có.


Khi đánh giá xem có nên cho phép nhãn hiệu liên kết hay không, một số vùng lãnh thổ cân nhắc khoảng giới hạn của sự tác động của pháp nhân hoặc khoảng giới hạn địa lý mà doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và dịch vụ của họ. Chủ sở hữu nhãn hiệu chính thường có khoảng giới hạn địa lý lớn hơn vì chủ thể đó đã nộp hồ sơ xin bảo hộ nhãn hiệu trước và có khoảng thờ gian dài hơn để bành trướng hoạt động của mình. 


Sự khác biệt về mặt quyền lợi của chủ sở hữu giữa nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu thông thường


Ở các vùng lãnh thổ phân phối các loại nhãn hiệu không giống nhau, chủ sở hữu nhãn hiệu chính hoặc là người sáng tạo ra nhãn hiệu hoặc nộp hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu đó trước, chủ thể có quyền được ưu tiên hơn các chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan nếu chủ thể đó có nhu cầu bước chân vào một ngành thương mại mới.


Các tài sản nằm trong quyền sở hữu của chủ thể giúp chủ thể đó có được vị thế pháp lý trong bất cứ cuộc chiến tranh giành nhãn hiệu nào và chủ thể đó có quyền yêu cầu bồi thường nếu chủ sở hữu nhãn hiệu liên quan làm sai quy định pháp luật liên quan đến phạm vi tổ chức sản xuất mua bán của người đó.


Chủ sở hữu pháp nhân có thể xác định chủ sở hữu nhãn hiệu chính thông qua việc tiếp xúc với văn phòng nhãn hiệu và bằng sáng chế ở đất nước sở tại. 


Trên đây là một số thông tin về sự khác biệt giữa nhãn hiệu liên kết và nhãn hiệu thông thường. Để tìm hiểu thêm một số kiến thức về thị trường tiêu dùng khác, bạn có thể truy cập vào website icheck.com.vn.

Nguồn dịch: Small Business

Sponsor Ads


About Dich vu iCheck Freshman   Mạng xã hội sản phẩm và tiêu dùng

0 connections, 0 recommendations, 27 honor points.
Joined APSense since, June 3rd, 2022, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Jul 3rd 2022 12:17. Viewed 299 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.