Articles

Tìm hiểu sự khác biệt giữa cọc vàng và cọc đỏ trong bẫy nước trên sân golf mini

by Thu Huong ha noi

Không giống như việc bạn luyện tập với bộ thiết bị golf tại nhàkhung tập golflưới tập golf trong nhà... Khi lên sân và tham dự 1 vòng đấu chính thức bạn cùng người thân sẽ không biết giải quyết trường hợp thế nào nếu như không nắm rõ luật. Đặc biệt là khi bóng rơi vào vị trí cọc vàng hoặc cọc đỏ trong bẫy nước và bạn cùng gia đình chưa biết mình được quyền giải cứu thế nào trong hai tình huống này. Hôm nay Golffami sẽ giúp bạn cùng người thân phân biệt sự khác nhau giữa cọc vàng và cọc đỏ trong bẫy nước.

trước hết chúng ta phải nắm rõ luật trong bẫy nước

Theo điều luật 26, nếu như bạn cùng người thân đã xác nhận bóng của mình bị rơi vào bẫy nước thì bạn cùng gia đình không cần phải đi tìm nó nữa

không chỉ vậy, nếu bóng của bạn cùng gia đình chưa được công nhận là bị rơi trong bẫy nước mà nó chỉ nằm ở một số lùm cây gần bẫy nước hoặc không thấy nước bị bắn lên nhưng bạn không thể tìm thấy bóng thì phải làm thế nào? Trong trường hợp này thì bạn cùng người thân phải tuân theo luât 27-1 ( trong vòng 5 phút bạn cùng người thân không tìm thấy bóng sẽ bị phạt gậy và khoảng cách).

Khi đó, phương án giải thoát bóng khỏi bẫy nước sẽ phụ thuộc vào cọc cắm hoặc đường kẻ với hai màu khác nhau được đánh dấu trong loại bẫy nước

Bẫy nước vạch vàng

Cọc vàng và cọc đỏ trong bẫy nước khác nhau thế nào?

bình thường thì màu vàng là sử dụng để đánh dấu bẫy nước chung và màu đỏ là dùng để đánh dấu bẫy nước mặt bên. Bẫy nước được đánh dấu vạch màu vàng là bẫy nước thường cắt ngang qua đường bóng bay trên green, còn vạch đỏ là bẫy nước mà đa phần diễn tích bẫy bám dọc bên cạnh hố.

Tại sao lại xuất hiện bẫy nước mặt bên? Một vài sân gôn lớn thường có một kênh hay hồ chạy dọc theo fairway và lùi tới tận phía sau, gần sát với địa điểm teeing ground để phát bóng Lúc đầu. Nếu áp dụng luật thường dùng thì người chơi gần như phát bóng lại từ điểm như cũ, điều đó là không công bằng. Vì vậy, luật bẫy nước mặt bên xuất hiện và dùng để xử lý tình huống này.

Bẫy nước vạch đỏ

trường hợp bóng nằm ở bẫy nước kẻ vàng hoặc cọc vàng và không thể đánh được bóng ở địa điểm Hiện tại thì bạn phải chịu phạt 1 gậy để giải thoát bóng:

  • Đánh bóng trong vị trí gần với điểm đánh bóng lần cuối cùng nhất
  • Hãy thả bóng về phía sau của bẫy nước sao cho hố gôn, điểm cắt ranh rơi bẫy nước lần cuối của quả bóng gốc phải cùng nằm trên một đường thẳng so với điểm thả bóng. Điểm thả bóng của bạn cùng gia đình có thể lùi thoải mái về phía sau bẫy nước

trường hợp bóng ở bẫy nước mặt bên ( kẻ đỏ hoặc vạch đỏ) thì ngoài việc chọn lọc khi bóng rơi vào bẫy nước thì bạn có thể chọn lọc phương án: nhận 1 gậy phạt và thả bóng trong phạm vi chiều dài 2 gậy để đánh, miễn sao điểm thả bóng không tiền về gần hố hơn: Điểm đối diễn của bẫy nước bên và điểm cắt qua đường biên của bẫy nước bên cách đều tới hố tính từ điểm cuối cùng mà bóng cắt qua đường biên của bẫy nước.

Lưu ý: nếu như bạn cùng gia đình lựa chọn đánh bóng tại điểm bóng nằm trong bậy nước thì cần nhớ rằng theo luật 13-4 thì bạn cùng người thân không được phép cho gậy hoặc tay chạm xuống đất, không được di chuyển bất cứ một chướng ngại rời (loose impediments) nào ở trong bẫy nước. Bởi một vài điều này bạn chỉ được phép làm khi bóng đang ở ngoài bẫy nước.


Sponsor Ads


About Thu Huong Advanced   ha noi

25 connections, 1 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, July 11th, 2014, From ha noi, Vietnam.

Created on May 9th 2020 02:57. Viewed 390 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.