Articles

Lưu ý khi thiết kế letterhead

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
Trước khi vào lưu ý thì Quỳnh thấy bạn nên hiểu
Letterhead là gì? Và bạn hãy dành thời gian để đọc bài viết trên Adina Channel nhé.
Lưu ý quan trọng Quỳnh muốn giới thiệu
- Letterhead thường được in ra màu với chất liệu off 100 đến 120 và sử dụng cho các mục đích quan trọng như thư mời, in hợp đồng, báo giá và các văn bản nội bộ.
- Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, lượng văn bản giấy tờ cực nhiều thì letterhead còn được sử dụng ở bản đen trắng là chủ yếu (90%). Vậy nên, hết sức lưu ý khi thiết kế letterhead là phải in ra bản chuẩn và thử ướm nội dung lên.

Từ đó bạn mới chuẩn đoán được bản letterhead này đã được thiết kế chuẩn hay chưa nha.

Mong rằng các lưu ý này của Quỳnh sẽ giúp bạn nghiệm thu được mẫu letter xịn với tính ứng dụng cao.


Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Oct 22nd 2020 22:18. Viewed 129 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.