Articles

Solar Việt Nam thiết kế letterhead

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
Solar Việt Nam là đơn vị làm về dv năng lượng mặt trời.
Solar rất chú ý đến letterhead nên book Adina việt Nam là nhà thiết kế letterhead cho mình.

Đến với Adina Việt Nam, Solar Việt Nam không những được tư vấn về Letterhead là gì mà còn được kiểm thử và test kĩ càng cho tới ra thành phẩm.

Thêm vào đó, Adina Việt Nam còn tổ chức họp và xây dựng profile công ty năng lượng mặt trời để cùng bộ với letterhead cũng như bộ văn phòng của Solar Việt Nam.
Từ đó đảm bảo tính đồng nhất trong nhận diện thương hiệu cho Solar trong giai đoạn mới.

Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Oct 30th 2020 02:11. Viewed 77 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.