Articles

Brand guidelines là gì

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
Brand Guidelines/ Brand book hay Logo Guideline là các ấn phẩm quy định tiêu chuẩn của thương hiệu.

Bạn có thể đọc bài viết gốc về Brand Guidelines là gì tại Adina Việt Nam
Thông tin thương hiệu của bạn
Tiêu chuẩn sử dụng thương hiệu. Cụ thể, quy chuẩn logo với các yếu tố như:
- Logo chuẩn
- Định dạng, âm dương bản
- Tỉ lệ ô lưới
- Màu sắc
- Font chữ
- Quy định sử dụng trên nền ảnh
- Quy định sử dụng trên chất liệu
- Thi công chìm nổi
và nhiều tiêu chuẩn khác cần tuân thủ.

Đương nhiên bạn cũng sẽ quan tâm tới các ấn phẩm khác cần được quy chuẩn, hướng dẫn. Các ấn phẩm được quy chuẩn sẽ là những ấn phẩm trong bộ nhận diện của bạn. Để biết thêm bộ nhận diện thương hiệu bao gồm những gì bạn đọc trong bài dưới đây nhé.

Các ấn phẩm này sẽ được quy định kiểu dáng, kích thước, chất liệu, quy cách tuỳ thuộc theo ấn phẩm nào thuộc bộ nhận diện của bạn.
Mong rằng bạn sẽ có được cái nhìn khaí quát về định nghĩa Brand Guidelines.

Bạn cũng có thể tham khảo mẫu brand Guidelines tại Adina Việt Nam ở trên nhé.


Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 23rd 2020 07:18. Viewed 184 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.