Articles

Letterhead phong cách Nhật Bản

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
Trước khi tìm hiểu letterhead phong cách Nhật Bản như nào tôi khuyên bạn nên dành thời gian cho việc hiểu Letterhead là gì
okie, Let's go.

Phong cách Nhật Bản là phải thiết kế kute hột me. Làm tỉ mẩn thật nhiều thật nhiều thao tác thay vì xì tai clean n clear của Tây.

Vậy nên phần đầu trang và chân trang của Letterhead phong cách Nhật phải chi chít, nhiều chi tiết.
Chìm nổi ở giữa trang cũng được thiết kế chỉn chu, đảm bảo đẩy số lượng chi tiết lên cao.

Q đồ rằng Nhật coi trọng thao tác và thể hiện sự tỉ mẩn và chăm chỉ nên 2 yếu tố Q nêu trên gần như là must have trong phong cách này.

Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Oct 28th 2020 10:32. Viewed 53 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.