Articles

Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 - Hướng dẫn đầy đủ nhất

by do ha hado

Chứng nhận ISO 9001 là một trong những loại giấy chứng nhận về hệ thống quản lý chất lượng phổ biến nhất hiện nay. Để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 không phải một sớm một chiều là hoàn thành được. Đó là một hành trình dài đòi hỏi doanh nghiệp phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, chi phí cùng công sức. Nhưng một khi áp dụng được ISO 9001 một cách hiệu quả và đạt được chứng nhận, doanh nghiệp chắc chắn sẽ nhận được những “trái ngọt” thực sự xứng đáng. 

Khách hàng đã được ISOCERT đào tạo và đánh giá chứng nhận ISO 9001

cấp chứng chỉ iso 9001

Công ty cổ phần xây dựng MIA áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

chứng nhận iso 9001

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Anh áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

chứng nhận iso 9001:2015

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG áp dụng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và được ISOCERT cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015

Giấy chứng nhận ISO 9001

Mẫu giấy chứng nhận ISO 9001 mới ISOCERT cấp chứng nhận ISO cho công ty TNHH gương kính Tân An Vinh

Giấy chứng nhận iso 9001

Chứng nhận ISO 9001:2015 là gì?

Chứng nhận ISO 9001:2015 hay chứng chỉ ISO 9001:2015 là một bằng chứng chứng minh hệ thống quản lý chất lượng (QMS) của một doanh nghiệp đã được đánh giá và xác nhận là phù hợp với các yêu cầu của ISO 9001:2015. 

Đơn vị có thẩm quyền cấp chứng nhận ISO 9001:2015 là các tổ chức chứng nhận độc lập bên thứ 3. Đơn vị này phải được cấp phép (chỉ định) hoạt động trong lĩnh vực đánh giá sự phù hợp. 

Đồng thời, tổ chức chứng nhận cần được công nhận và thừa nhận về năng lực thực hiện hoạt động chứng nhận ISO 9001 bởi các cơ quan, tổ chức công nhận có thẩm quyền.

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 có hiệu lực tối đa trong vòng 3 năm kể từ ngày được cấp. Hiệu lực của chứng nhận được duy trì trong điều kiện QMS được vận hành ổn định, nhất quán và được đánh giá, giám sát thường niên mỗi năm 1 lần. 

Tại sao cần phải được cấp chứng nhận ISO 9001:2015? 

Khi được cấp chứng nhận ISO 9001:2015, doanh nghiệp có thể đạt được vô vàn các lợi ích to lớn như sau:

  • Đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt và đáp ứng được các nhu cầu từ thị trường. 

  • Tối ưu năng suất lao động và tiết kiệm chi phí quản lý, xử lý chung. 

  • Nâng cao và cùng cố hình ảnh cùng uy tín của doanh nghiệp. 

  • Gia tăng lợi nhuận thu được và cải thiện hiệu quả kinh doanh chung.

  • Giảm thiểu sai sót, lỗi hỏng ở sản phẩm gây tốn kém chi phí và thời gian xử lý.

  • Hạn chế tình trạng khách khiếu nại, phản hồi tiêu cực, đổi trả hàng. ư

  • Tăng cơ hội giúp doanh nghiệp mở rộng thị phần ra quốc tế. 

  • Là chìa khóa để đạt được thành công bền vững.  

8 bước để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015

Nếu như muốn được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu, doanh nghiệp có thể tham khảo 8 bước dưới đây để vận dụng sao cho phù hợp và hiệu quả. Cụ thể:

Bước #1: Thành lập đội ISO trong doanh nghiệp

Doanh nghiệp thành lập đội ISO với các thành viên phù hợp về chuyên môn và kinh nghiệm. Sau đó, chọn ra đại diễn lãnh đạo chất lượng đóng vai trò là trung tâm điều phối & kiểm soát hiệu quả của QMS.

Bước #2: Xây dựng kế hoạch ISO 9001:2015

Doanh nghiệp xây dựng kế hoạch ISO 9001:2015 trên cơ sở phù hợp với bối cảnh thực tế của doanh nghiệp cùng nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm. 

Kế hoạch ISO 9001:2015 phải bao gồm các chính sách, mục tiêu chất lượng do lãnh đạo cao nhất thiết lập. Các quy trình để đạt được những mục tiêu cần được văn bản hóa một cách cụ thể, chi tiết, rõ ràng trên cơ sở phù hợp và nhất quán với các mục tiêu đã đặt ra.

Bước #3: Thông báo & đào tạo ISO 9001:2015 cho nhân viên

Kế hoạch ISO 9001:2015 phải được thông báo tới mọi phòng ban, cá nhân có tham gia vào QMS trong doanh nghiệp. Để đảm bảo QMS được vận hành một cách hiệu quả theo kế hoạch đề ra, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức của nhân viên về QMS cùng ISO 9001:2015 thông qua các buổi đào tạo kiến thức nội bộ. 

Bước #4: Thiết lập hệ thống tài liệu ISO 9001:2015

Các hồ sơ, tài liệu ISO 9001:2015 không quy định cụ thể về số lượng cần có. Nhưng doanh nghiệp cần thiết lập đầy đủ các tài liệu, hồ sơ để đảm bảo QMS có thể được vận hành một cách có hiệu lực và cho hiệu quả như dự kiến.

Đồng thời, phải có các thủ tục cụ thể cho hoạt động ghi chép, lưu trữ, kiểm soát và cải tiến hệ thống tài liệu ISO 9001:2015. 

Bước #5: Triển khai QMS dựa trên kế hoạch ISO 9001:2015

Doanh nghiệp bắt tay vào vận hành QMS dựa trên các quy trình được thiết lập trong kế hoạch ISO 9001:2015. Song song với việc vận hành, cần phải có các thủ tục theo dõi, đánh giá để đảm bảo các quy trình được thực hiện có hiệu quả. 

Mọi sự thay đổi, điều chỉnh trong quá trình triển khai QMS cần được thông báo đầy đủ và kịp thời cho mọi cá nhân liên quan bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 

Bước #6: Đánh giá nội bộ hệ thống ISO 9001:2015

Các cuộc đánh giá nội bộ QMS cần phải được thiết lập cụ thể về tần suất, lịch trình thực hiện, nội dung cần đánh giá và các cá nhân chịu trách nhiệm triển khai. 

Nội dung của cuộc đánh giá cần chỉ rõ các hạng mục cần đánh giá là gì, chỉ tiêu đánh giá ra sao, sử dụng phương pháp đánh giá nào. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp có thể nhìn nhận được rõ hiệu quả hoạt động thực tế của QMS để có cơ sở điều chỉnh, cái tiến phù hợp trong tương lai. 

Bước #7: Đăng ký đánh giá QMS để được cấp chứng nhận ISO 9001:2015

Khi QMS được vận hành một cách ổn định và có hiệu quả, doanh nghiệp có thể đăng ký với các bên thứ 3 để được đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001:2015.

Theo đó, các bên thứ 3 là các tổ chức chứng nhận độc lập sẽ tiến hành đánh giá và xác minh mức độ phù hợp giữa QMS của doanh nghiệp với các yêu cầu của ISO 9001:2015. Nếu kết quả đánh giá là phù hợp,doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận ISO 9001:2015 (hiệu lực 3 năm kể từ ngày được cấp).

Bước #8: Duy trì hiệu lực của chứng nhận ISO 9001:2015

Hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001:2015 được duy trì trên cơ sở QMS của doanh nghiệp được đánh giá và giám sát định kỳ hàng năm. Do đó, doanh nghiệp cần phải duy trì việc áp dụng ISO 9001:2015 và thường xuyên cải tiến để đảm bảo hiệu lực của giấy chứng nhận. Cũng như giúp QMS vận hành trơn tru và cho hiệu quả tối ưu. 

Đăng ký cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 tại ISOCERT

Một trong những tổ chức cấp chứng nhận ISO 9001:2015 đi đầu về chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp có thể tin tưởng tìm đến là Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT. 

Quy trình đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015 tại ISOCERT được diễn ra theo trình tự như sau: 

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 9001:2015 tại hệ thống văn phòng đại diện của ISOCERT

Bước 2: Ký kết hợp đồng và chuẩn bị kế hoạch đánh giá QMS cho doanh nghiệp

Bước 3: Đánh giá QMS giai đoạn 1

Bước 4: Đánh giá QMS giai đoạn 2

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ của doanh nghiệp và đưa ra kết luận sự phù hợp

Bước 6: Cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho doanh nghiệp 

Bước 7: Tổ chức các cuộc đánh giá, giám sát QMS của doanh nghiệp định kỳ hàng năm.

Bước 8: Doanh nghiệp tái đăng ký chứng nhận với ISOCERT để được cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 mới (2 tháng trước khi giấy chứng nhận cũ hết hiệu lực).

Được cấp phép hoạt động bởi Bộ Khoa học & Công nghệ theo số 329/TĐC - HCHQ, ISOCERT có đầy đủ năng lực và khả năng để thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận ISO 9001:2015 trên cơ sở đáp ứng đầy đủ theo các chuẩn mực của ISO/IEC 17021-1:2015 và ISO/IEC TS 17021 -3:2017. 

Chứng nhận ISO 9001:2015 của ISOCERT có giá trị quốc tế, được công nhận và thừa nhận trên phạm vi toàn cầu thông qua dấu hiệu công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng BoA và Diễn đàn Công nhận Quốc tế - IAF. 

Tại ISOCERT, mọi thủ tục, quy trình được diễn ra một cách chuyên nghiệp, yếu tố đúng hẹn luôn được đặt lên hàng đầu. Đảm bảo không làm chậm trễ thời gian của khách hàng. Cùng với đó là sự hỗ trợ tận tình từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, giỏi chuyên môn; và hệ thống chi nhánh trải rộng từ Bắc vào Nam tạo điều kiện tối đa cho khách hàng được trải nghiệm những dịch vụ chất lượng cao với mức chi phí hợp lý, tiết kiệm nhất. 

Quý doanh nghiệp cần được tư vấn và báo giá về dịch vụ cấp chứng nhận ISO tại ISOCERT có thể liên hệ theo hotline 0976 389 199 hoặc để lại thông tin vào hòm thư contact@isocert.org.vn để được hỗ trợ tốt nhất.Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Nov 17th 2020 01:24. Viewed 354 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.