Articles

Tìm hiểu về cơ cấu thể chế của máy chủ riêng ảo (VPS)

by Dung Anh ***

1. Cơ cấu của máy chủ riêng ảo

Máy chủ riêng ảo thu hẹp khoảng cách giữa các dịch vụ lưu trữ web chia sẻ và các dịch vụ lưu trữ dành riêng, tạo sự độc lập từ các khách hàng khác của dịch vụ thuê máy chủ vps theo các điều khoản phần mềm nhưng ít tốn kém hơn so với máy chủ chuyên dụng. 


Khi VPS chạy bản sao hệ điều hành riêng của mình, khách hàng có quyền truy cập cấp cao đến hệ điều hành đó và có thể cài đặt hầu hết bất kỳ phần mềm nào chạy trên hệ điều hành. Một số phần mềm không hoạt động tốt trong một môi trường ảo hóa, bao gồm tường lửa, các trình chống virus, Một số nhà cung cấp VPS đặt ra những hạn chế hơn, nhưng nhìn chung chúng vẫn lỏng lẻo so với các môi trường shared hosting. Do số lượng các máy khách ảo hóa thường chạy trên một máy duy nhất, một VPS thường có thời gian xử lý giới hạn, RAM và không gian đĩa.


Do tính chất riêng biệt, VPS đã trở thành dịch vụ phổ biến cho các dịch vụ hoặc cập nhật thử nghiệm các phần mềm. Ví dụ: một máy chủ vật lý có thể có hai máy chủ riêng ảo đang chạy: một máy chủ lưu trữ trang web cấp độ sản xuất (trực tiếp) và một máy chủ lưu trữ một bản sao của nó. 

Khi cập nhật các phần quan trọng của phần mềm cần được thực hiện, chúng có thể được kiểm tra trong VPS thứ hai, cho phép tiến hành kiểm tra chi tiết mà không yêu cầu nhiều máy chủ vật lý.
 
2. Cách hoạt động của VPS

Nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ VPS dựa vào phần mềm ảo hóa, được gọi là hypervisor, tới các tài nguyên trừu tượng trên một máy chủ vật lý và cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào một máy chủ giả lập, được gọi là máy ảo (VM) . Mỗi máy ảo chạy một hệ điều hành hoàn chỉnh, và đã hạn chế truy cập vào một phần của máy chủ vật lý tính toán, bộ nhớ và các tài nguyên lưu trữ. Khách hàng có quyền truy cập vào hệ điều hành của VM, nhưng không phải với máy chủ vật lý.

Trong khi nhiều người thuê dịch vụ lưu trữ có thể chia sẻ các máy ảo nằm trên cùng một máy chủ vật lý nhưng những máy ảo này bị hạn chế tương tác với các máy ảo thuộc sở hữu của những người thuê khác, do đó tạo ra một máy chủ có tính riêng tư nhưng không tách biệt về thể chất.

Tìm hiểu các bài viết khác tại blog: Tối ưu hóa VPS của bạn với những mẹo nàySponsor Ads


About Dung Anh Innovator    ***

10 connections, 0 recommendations, 60 honor points.
Joined APSense since, July 28th, 2017, From hà nội, Vietnam.

Created on Oct 14th 2017 04:18. Viewed 769 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.