Articles

Vị trí đau trên bụng báo hiệu cho bệnh gì?

by Bác Sĩ Huy ***
Đau bụng là căn bệnh hoặc có thể là hiện tượng bình thường không gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng cũng có thể là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến sức khỏe. trong vài trường hợp, căn bệnh này có dính líu đến một số rối loạn cần điều trị kịp thời và sử dụng thuốc. 

Sponsor Ads


About Bác Sĩ Huy Freshman    ***

2 connections, 0 recommendations, 22 honor points.
Joined APSense since, May 12th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on May 16th 2020 05:58. Viewed 266 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.