Articles

Đi khách

by Nguyễn Như Quỳnh Account Manager
2018 mình có thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho công ty Anh Hiếu.
Sếp bên Anh Hiếu là Anh Hoà và a tp Kinh doanh lúc đó cũng là quản lý dự án trực tiếp là anh Bắc.
Chuyện là qua mình có đi gặp 1 anh khách hàng. Anh ấy là bạn thân của Anh Hoà. Khi biết mình có thực hiện thiết kế thương hiệu cho anh Hoà thì anh bốc máy call liền và hỏi về bên thực hiện dự án- chính là mình cùng ekip làm việc ra sao?
Một câu thôi "nhiệt tình".
Nghe được câu nói của khách mà ấm lòng. Về 2h đêm không ngủ được.

Chuyện còn dài và sẽ update tiếp với dự án tiếp theo của một Fitness nhượng quyền vs công nghệ EMS

Sponsor Ads


About Nguyễn Như Quỳnh Freshman   Account Manager

3 connections, 0 recommendations, 46 honor points.
Joined APSense since, July 21st, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Nov 12th 2020 07:31. Viewed 36 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.