Articles

How Much Damage Can House Termites Do?

by Công Ty Diệt Mối Công Ty Diệt Mối

Điều nguy hiểm nhất về mối mọt là chúng gần như không thể bị phát hiện ở giai đoạn đầu của sự phá hoại. Thường được gọi là kẻ xâm lược ẩn, chúng có thể trú ngụ ở nhà bạn trong nhiều năm và thậm chí bạn sẽ không bao giờ biết. Mối làm rỗng các cấu trúc bằng gỗ và dầm từ trong ra ngoài, khiến chúng không có thiệt hại rõ ràng ở bên ngoài. Dấu vết của mối cũng không dễ nhận ra. Phải mất nhà 2-3 năm để tàn phá hoàn toàn ngôi nhà mà bạn sẽ sống trong nhiều thập kỷ. Ở các quốc gia khác nhau, những loài côn trùng này gây ra thiệt hại tài sản trị giá hàng tỷ đô la mỗi năm.


Nếu bạn không đề cập đến việc kiểm soát và diệt mối tận gốc tại nhà, không thực hiện các bước phòng chống mối mọt, không làm gì để bảo vệ nhà của bạn kịp thời hoặc sử dụng một loại thuốc diệt mối hiệu quả một khi bạn phát hiện ra dịch hại thì một ngày nào đó nó không chỉ không thể ở được mà còn nguy hiểm. Các dầm bị mối ăn mục sẽ trở nên yếu và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, gây ra thiệt hại không thể khắc phục.

Vậy nên bắt buộc phải có biện pháp ngay lập tức để chống lại kẻ thù giấu mặt - mối mọt.


Sponsor Ads


About Công Ty Diệt Mối Senior   Công Ty Diệt Mối

192 connections, 8 recommendations, 746 honor points.
Joined APSense since, April 5th, 2019, From Hồ Chí Minh, Vietnam.

Created on Jul 29th 2019 22:52. Viewed 151 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.