Articles

Làm thế nào bạn có thể ngăn chặn mối trở lại?

by Công Ty Diệt Mối Công Ty Diệt Mối

Mọi người đều đã nghe nói rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và việc đưa ra cách xử lý mối mọt tốn kém, nó được áp dụng gấp đôi trong trường hợp này. Dưới đây là một số bước bạn có thể thực hiện để giảm nguy cơ bị mối mọt xâm nhập ngay từ đầu hoặc diệt mối.

Duy trì các phương pháp điều trị DIY: Bất kỳ phương pháp DIY nào trong bài viết này cũng có thể được sử dụng như một kế hoạch phòng ngừa. Mùa diệt mối là vào mùa xuân hoặc mùa hè, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị trước đó.

Xóa nguồn thực phẩm của chúng: Mặc dù bạn không thể loại bỏ tất cả gỗ trong nhà, bạn nên dọn sạch bất kỳ mảnh vụn gỗ hoặc mùn trong hoặc xung quanh nhà của bạn.. Nếu có thể, loại bỏ tất cả gỗ để tiếp xúc với đất, đặc biệt là trong tầng hầm của bạn. Cũng không cho phép lá tích lũy trong máng xối và cống của bạn.

Giảm độ ẩm: Mối cũng cần nước để tồn tại. Vòi bị rò rỉ, mái nhà, máng xối v.v ... tất cả nên được sửa chữa. Thông gió nhà tốt hơn cũng có nghĩa là độ ẩm thấp hơn; bạn cũng có thể cài đặt máy hút ẩm. Xung quanh nhà của bạn cũng nên được loại bỏ vì chúng có thể tạo ra các khu vực có độ ẩm mạnh cần thiết cho thuộc địa. Hãy chắc chắn rằng có hệ thống thoát nước thích hợp xung quanh nhà của bạn và nước mưa không bị tồn động.

Bịt kín các vết nứt: Bịt kín tất cả các vết nứt và lỗ trên nền nhà của bạn.

Kế hoạch phòng ngừa chuyên nghiệp: Hầu hết các công ty diệt mối kiểm soát dịch hại chuyên nghiệp sẽ cung cấp một số loại kế hoạch phòng ngừa, như là một lựa chọn sau điều trị hoặc là một biện pháp phòng ngừa độc lập.

Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy bài viết này nhiều thông tin trong việc giúp bạn hiểu các tùy chọn khác nhau để loại bỏ mối. 


Sponsor Ads


About Công Ty Diệt Mối Senior   Công Ty Diệt Mối

192 connections, 8 recommendations, 746 honor points.
Joined APSense since, April 5th, 2019, From Hồ Chí Minh, Vietnam.

Created on Jul 25th 2019 22:17. Viewed 124 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.