Articles

Giới thiệu đối tượng áp dụng chế độ ốm đau dài ngày

by Nguyễn Hồng Maketing online

Chào admin tôi tên là Lê Ngọc Minh, năm nay tôi 35 tuổi. thời gian vừa qua tôi bị tai nạn ,hiện tại do sức khỏe còn ốm yếu tôi không thể tiếp tục làm việc tại công ty, tôi muốn hỏi điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ ốm đau dài ngày là gì. Mong admin giải đáp giùm , cảm ơn admin rất nhiều .


I. Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau dài ngày.


Đối tượng áp dụng chế độ ốm đau là người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 của Luật này".


Mà viên chức cơ quan bạn là người lao động thuộc điểm c khoản 1 Điều 2 của Luật này và viên chức này nghỉ việc do bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền do đó viên chức này đáp ứng đủ điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau.


Đồng thời theo quy định tại Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về thời gian hưởng chế độ ốm đau thì:


“Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau


1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:


a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;


b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền”.II. Mức hưởng chế độ ốm đau


Mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Trường hợp NLĐ mới bắt đầu làm việc hoặc NLĐ trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.


NLĐ hưởng tiếp chế độ ốm đau đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại thì mức hưởng được quy định như sau:


- Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;


- Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;


- Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.


Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.


III. Thủ tục, giấy tờ cần thiết để được hưởng chế độ ốm đau


Để được hưởng chế độ ốm đau, thì NLĐ khi đi khám bệnh cần lưu ý những điều sau:


- Cung cấp các loại giấy tờ sau cho người sử dụng lao động (NSDLĐ):


+ Giấy ra viện đối với NLĐ hoặc con của NLĐ Điều trị nội trú.


+ Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ Điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (bản chính), trường hợp cả cha và mẹ đều nghỉ việc chăm con thì giấy chứng nhận nghỉ việc của một trong hai người là bản sao.


+ Trường hợp NLĐ hoặc con của NLĐ khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt được chứng thực của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.


Mẫu giấy chứng nhận theo quy định tại Thông tư 56/2017/TT-BYT.


- Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau cho NSDLĐ không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc.

Như vậy với những thông tin trên bạn hoàn toàn giải đáp thắc mắc điều kiện và hồ sơ hưởng chế độ ốm đau như thế nào rồi nhé, chúc bạn gặp nhiều may mắn.Sponsor Ads


About Nguyễn Hồng Advanced   Maketing online

97 connections, 1 recommendations, 347 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 13th 2019 04:47. Viewed 435 times.

Comments

Bao Hiem Innovator  Tổng hợp thông tin về bảo hiểm xã hội
mức hưởng chế độ ốm đau là bao nhiêu hả b
Aug 13th 2019 22:27   
Please sign in before you comment.