Articles

Chỉ rõ cách tính BHXH một lần chuẩn xác từ chuyên gia

by Nguyễn Hồng Maketing online

Chào admin, tôi tên là Hoàng Văn Công, năm nay tôi 46 tuổi ,quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của tôi như sau từ tháng 1 đến tháng 12/2017 ông Hoàng Văn Công đóng BHXH với mức lương là 4.230.000 đồng/tháng; từ tháng 1 đến tháng 6/2018 là 6.530.000 đồng/tháng. Vậy cách tính bảo hiểm xã hội 1 lần như thế nào là hợp lý nhất.


Như vậy hiện tại tôi đã ngừng đóng bảo hiểm xã hội và tự do kinh doanh buôn bán tôi muốn nhận trợ cấp 1 lần vậy cho tôi hỏi số tiền mà tôi nhận được là bao nhiêu Chào bạn bhxh xin giải đáp vấn đề của bạn như sau:Theo thông tin ông Công cung cấp, ông có diễn biến tiền lương đóng BHXH như sau:


Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 (12 tháng) là 4.230.000 đồng; từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 (6 tháng) là 6.530.000 đồng. Sau 1 năm nghỉ việc không tham gia BHXH (tháng 7/2019) ông có nguyện vọng nhận BHXH một lần.


Căn cứ quy định hiện hành và mức điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH tại Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, mức hưởng BHXH 1 lần đối với bà được tính như sau:Từ tháng 1/2017 đến tháng 12/2017 = 12 tháng, mức lương 4.230.000 đồng: 4.230.000 đồng x 12 tháng x 1,04 = 52.790.400 đồng


Từ tháng 1/2018 đến tháng 6/2018 = 6 tháng, mức lương 6.530.000 đồng: 6.530.000 đồng x 6 tháng x 1 = 39.180.000 đồng


Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH: (52.790.400 đồng + 39.180.000 đồng) /18 tháng = 5.109.467 đồng/tháng


Mức hưởng BHXH một lần ông nhận được: 2 tháng x 5.109.467 đồng/tháng x 1,5 năm = 15.328.401 đồng


Như vậy, theo thông tin ông Công cung cấp, mức hưởng BHXH một lần ông nhận được tại thời điểm này là 15.328.401 đồng. Ông có thể đến cơ quan bảo hiểm gần nhất để nhận trợ cấp.


Sponsor Ads


About Nguyễn Hồng Advanced   Maketing online

97 connections, 1 recommendations, 347 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 22nd 2019 02:34. Viewed 447 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.