Articles

Tham khảo chế độ hưu trí người lao động mới nhất 2019

by Nguyễn Hồng Maketing online

Chào admin, năm nay bố tôi đã tròn 60 tuổi đã đến tuổi nghỉ hưu, bố tôi đã đóng bảo hiểm xã hội được 25 năm rồi. Bây giờ bố tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để đủ điều kiện thủ tục hưởng chế độ hưu trí. Bạn hãy giải đáp thắc mắc này giúp tôi với, cảm ơn bạn rất nhiều ?

Chào bạn tôi xin giải đáp thắc mắc thủ tục hưởng chế độ hưu trí của người lao động ngay dưới đây.
Hồ sơ hưởng lương hưu

a. Người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc
Sổ bảo hiểm xã hội
Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt HĐLĐ hưởng chế độ hưu trí

Trường hợp đủ điều kiện nghỉ hưu do suy giảm mức lao động hoặc bị nhiễm HIV/AIDS phải có thêm Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp của cơ quan có thẩm quyền

b. Người lao động đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian tham gia BHXH
Sổ bảo hiểm xã hội
Đơn đề nghị hưởng lương hưu

– Trường hợp người đang chấp hành hình phạt tù phải có thêm Giấy ủy quyền làm thủ tục giải quyết chế độ hưu trí và nhận lương hưu.

– Trường hợp xuất cảnh trái phép phải có thêm Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.

– Trường hợp người mất tích trở về phải có thêm Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

Tỉ lệ hưởng lương hưu hàng tháng được tính như sau

Người lao động nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, cách tính lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%;

Lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, tối đa không quá 75%;

Lao động nam nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội theo bảng dưới đây, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.Vậy đến năm 2019 lao động nam cứ đóng đủ 17 năm tham gia bảo hiểm xã hội thì tỉ lệ lương hưu được tính bằng 45% sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%, tối đa không quá 75%.

Sponsor Ads


About Nguyễn Hồng Advanced   Maketing online

97 connections, 1 recommendations, 347 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2019, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Aug 14th 2019 02:19. Viewed 456 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.