Articles

cung cap am chen dep re

by Xưởng Gốm Việt Xưởng Gốm Việt

1.      Đối với những mặt hàng được định nghĩa dễ dàng (như ngân hàng, dầu gội, bánh), rõ ràng ta nên dùng phương pháp gợi ý thông qua mặt hàng thay vì thương hiệu. Phương pháp này giúp đo lường sức mạnh kết nối từ thương hiệu đến mặt hàng (xem Chương 27 và 28).

 

2.      Với những mặt hàng khó định nghĩa (như dịch vụ tài chính, các sản phẩm chăm sóc và dưỡng tóc...) khiến bạn không tin tưởng sử dụng gợi ý thông qua mặt hàng và đặc biệt là khi thị trường chỉ có một số ít thương hiệu tham gia, khi đó gợi ý thông qua thương hiệu có thể được


Sponsor Ads


About Xưởng Gốm Việt Innovator   Xưởng Gốm Việt

10 connections, 0 recommendations, 72 honor points.
Joined APSense since, September 28th, 2018, From ha noi, Vietnam.

Created on Dec 23rd 2018 09:18. Viewed 435 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.