Articles

Điều khiển nhiều máy tính cùng lúc

by Vi Tinh Quang Chinh Thu mua máy tính cũ

điều khiển nhiều máy tính cùng lúc trên cùng một bàn phím và chuột

Input Director là phần mềm cho phép bạn điều khiển nhiều máy tính từ một bàn phím và chuột chung. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để chia sẻ bàn phím và chuột giữa các máy tính khác nhau thông qua mạng LAN (Local Area Network).

Hướng dẫn chi tiết tại: https://thumuavitinh.com/dieu-khien-nhieu-may-tinh-cung-luc/


Để sử dụng Input Director, bạn cần cài đặt nó trên mỗi máy tính mà bạn muốn điều khiển và cấu hình các tùy chọn kết nối để các máy tính có thể kết nối với nhau. Sau đó, bạn có thể điều khiển máy tính từ xa bằng cách di chuyển chuột giữa các màn hình hoặc sử dụng bàn phím để nhập dữ liệu trên nhiều máy tính cùng một lúc.

Để sử dụng Input Director, người dùng cần thực hiện một số bước đơn giản sau:

Cài đặt Input Director trên các máy tính:

  1. Trước tiên, người dùng cần tải và cài đặt Input Director trên tất cả các máy tính mà họ muốn điều khiển. Việc cài đặt này có thể được thực hiện thông qua trang web chính thức của Input Director.

Kết nối các máy tính với nhau qua mạng LAN:

  1. Sau khi đã cài đặt Input Director trên các máy tính, người dùng cần kết nối chúng với nhau qua mạng LAN. Để làm điều này, người dùng cần đảm bảo rằng tất cả các máy tính đều kết nối vào cùng một mạng LAN và có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mạng.

Cấu hình Input Director để điều khiển nhiều máy tính cùng lúc:

  1. Cuối cùng, người dùng cần cấu hình Input Director để điều khiển nhiều máy tính cùng lúc. Để làm điều này, họ cần mở phần mềm Input Director trên mỗi máy tính và chọn tùy chọn cấu hình để đặt tên cho mỗi máy tính và xác định máy tính chủ (server) và máy tính khách (client) để điều khiển.

Như vậy có thể thấy khi cần điều khiển nhiều máy tính cùng một lúc trên một phím chuột, thì bạn nên sử dụng phần mềm input director này.

Một trong những tính năng quan trọng nhất của Input Director là cho phép người dùng chia sẻ bàn phím và chuột giữa các máy tính. Điều này có nghĩa là người dùng chỉ cần sử dụng một bàn phím và chuột duy nhất để điều khiển nhiều máy tính khác nhau. Khi chuyển đổi giữa các máy tính, chỉ cần di chuyển con trỏ chuột đến màn hình của máy tính mà người dùng muốn điều khiển và bấm vào chuột để chuyển đổi.

Thêm vào đó, người dùng cũng có thể di chuyển chuột giữa các màn hình của các máy tính khác nhau một cách dễ dàng. Điều này cho phép họ giữ được quản lý toàn bộ các ứng dụng và các tài liệu trên các máy tính khác nhau một cách thuận tiện.

Cuối cùng, Input Director cũng cho phép người dùng sử dụng bàn phím để nhập dữ liệu trên nhiều máy tính khác nhau một cách dễ dàng. Khi người dùng muốn nhập dữ liệu trên một máy tính cụ thể, họ chỉ cần bấm vào màn hình của máy tính đó và bắt đầu gõ.Sponsor Ads


About Vi Tinh Quang Chinh Advanced   Thu mua máy tính cũ

13 connections, 2 recommendations, 102 honor points.
Joined APSense since, November 5th, 2022, From Ho Chi Minh, Vietnam.

Created on Feb 19th 2023 21:00. Viewed 70 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.