Articles

Cấp giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm cho doanh nghiệp

by do ha hado

Khác với việc chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm là hoạt động tự nguyện không có sự bắt buộc của nhà nước thì việc chứng nhận hợp quy sản phẩm lại là một hoạt động bắt buộc của doanh nghiệp. Dù doanh nghiệp của bạn sản xuất bất kỳ mặt hàng, thuộc nhóm sản phẩm nào nếu muốn khẳng định chất lượng cũng như đủ điều kiện lưu thông trên thị trường thì đạt giấy chứng nhận hợp quy là một điều kiện không thể thiếu. Sau đây ISOCERT sẽ cập nhật một số thông tin liên quan đến mẫu giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất sau khi quý khách hàng trải qua kỳ đánh giá sự phù hợp.

chứng chỉ hợp quy

1. Căn cứ pháp lý của chứng nhận hợp quy

Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN về công bố hợp chuẩn, hợp quy và phương thức đánh giá.

Luật 68/2006/QH11 về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

2. Giới thiệu chứng nhận hợp quy

Chứng nhận hợp quy - Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật: Đây là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật và phù hợp với các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật được thực hiện một cách bắt buộc theo quy định của pháp luật. Phương thức đánh giá quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng cho từng đối tượng cụ thể và được quy định tại quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

chứng chỉ hợp quy

3. Giấy chứng nhận hợp quy là gì?

Giấy chứng nhận hợp quy là văn bản xác nhận đối tượng hoạt động kinh doanh có đủ điều kiện và quy  chuẩn phù hợp với kỹ thuật tương ứng hay không. Đây là một hình thức bắt buộc mà tất cả các cơ sở kinh doanh lớn bé cần có. Phương thức đánh giá có đạt tiêu chuẩn hay không còn phụ thuộc vào từng đối tượng cụ thể. Cùng với đó là quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Căn cứ kết quả đánh giá về sự phù hợp, tổ chức chứng nhận như ISOCERT sẽ cấp 01 giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp quy trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, trong tài liệu của doanh nghiệp, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa,... đã được chứng nhận hợp quy.

chứng nhận hợp quy

giấy chứng nhận hợp quyTổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERTmãu giấy chứng nhận hợp quymãu giấy chứng nhận hợp quymãu giấy chứng nhận hợp quy

4. Các đối tượng cần làm giấy chứng nhận hợp quy

Đối tượng bắt buộc phải có giấy chứng nhận hợp quy bao gồm các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, môi trường, các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội,... Có khả năng gây rủi ro và mất an toàn cho con người trong quá trình bảo quản, vận chuyển, sử dụng (gọi chung là sản phẩm hàng hóa nhóm 2). Tất cả đều được phép hoạt động và lưu hành trong khuôn khổ quy định quốc gia, quốc tế. Bao gồm cả quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương.

Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 này được quy định tại Điểm 4 Điều 3 Chương 1 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa như sau: Sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 là các sản phẩm, hàng hóa trong điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng hợp lý và đúng mục đích, vẫn tiềm ẩn những khả năng gây hại cho người, thực vật, động vật, tài sản, môi trường.

Các đối tượng cần chứng nhận hợp quy phần đa đều có liên quan đến cuộc sống, sức khỏe và môi trường sống của con người. Nếu các doanh nghiệp, muốn được tiếp tục sản xuất, lưu hành sản phẩm thì bắt buộc phải đạt giấy chứng nhận hợp quy.

Các quy chuẩn phổ biến:

 • Quy chuẩn an toàn đồ chơi trẻ em.
 • Quy chuẩn an toàn điện.
 • Quy chuẩn vệ sinh thực phẩm.
 • Quy chuẩn xây dựng (Quy chuẩn 16/BXD).
 • ....

chứng nhận hợp quy

5. Phương thức dùng để chứng nhận hợp quy

Theo quy định, việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy qua 8 phương thức cơ bản. Mỗi phương thức sẽ sở hữu một cách thức hoạt động khác nhau. Tuy nhiên, vì đều là quá trình thử nghiệm mẫu điển hình thông qua nhiều cách. Qua một số đánh giá, kiểm duyệt và tính thực nghiệm đã có của sản phẩm thì có thể đưa ra kết luận được.

Hầu hết đối với những sản phẩm nếu được sản xuất trong nước sẽ được đánh giá chủ yếu theo phương thức 5. Cụ thể là thử nghiệm mẫu điển hình, đánh giá quá trình sản xuất. Giám sát được thông qua quá trình thử nghiệm tại nơi sản xuất. Từ đó sẽ đưa ra đánh giá.

Còn đối với những sản phẩm được nhập khẩu từ nước ngoài vào thị trường Việt Nam. Thông thường sẽ có số lượng rất lớn. Vì vậy thường sẽ được chứng nhận quy hợp quy theo phương thức số 7. Cụ thể là kiểm tra theo lô của sản phẩm, hàng hóa.

Việc đánh giá và giám sát không chỉ xét ở chất lượng của sản phẩm và những thành phẩm đã được đóng gói hoàn thành. Mà đó còn là quá trình giám sát dây chuyền sản xuất, hệ thống quản lý và kế hoạch, mục tiêu sẽ phân phối như thế nào.

chứng nhận hợp quy

6. Mẫu giấy chứng nhận hợp quy sản phẩm mới nhất của ISOCERT

6.1. 1.Hiệu lực của giấy chứng nhận

Để được ISOCERT cấp giấy chứng nhận hợp quy (CR) thì doanh nghiệp cần có hệ thống quản lý đảm bảo chất lượng và đã có hoạt động sản xuất đối với sản phẩm đó (đối với sản phẩm sản xuất trong nước) hoặc phải có hồ sơ nhập khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu.

Ngoài chi phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy thì doanh nghiệp cần trả thêm 2 loại phí nếu sản phẩm mới sản xuất chưa có tiêu chuẩn:

 • Phí xây dựng tiêu chuẩn.
 • Chi phí thử nghiệm mẫu điển hình (doanh nghiệp cần cung cấp thông tin chi tiết cho ISOCERT về sản phẩm để biết chi phí thử nghiệm).

Đồng thời, doanh nghiệp cần phải chịu phí duy trì hiệu lực chứng nhận trong vòng 03 năm (tùy thuộc vào nhóm sản phẩm hàng hóa và độ phức tạp, quy mô, số lượng đánh giá giám sát khác nhau, thông thường trong 03 năm chứng nhận sẽ có là 02 lần đánh giá giám sát).

Giấy chứng nhận hợp quy do ISOCERT cấp có hiệu lực trong vòng 03 năm và doanh nghiệp phải thực hiện giám sát định kỳ. Hết hiệu lực, nếu doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục giấy chứng nhận đối với sản phẩm đó thì sẽ thực hiện thủ tục tái chứng nhận và trả phí đánh giá lại (chi phí tái chứng nhận sẽ thấp hơn chi phí cấp chứng nhận lần đầu).

chứng nhận hợp quy

6.2. 2.Mẫu giấy chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm mới nhất của ISOCERT có những nội dung gì?

Mẫu giấy chứng nhận hợp quy là một mẫu văn bản được lập ra với mục đích ghi chép và là bằng chứng chứng minh sản phẩm, hàng hóa,... của doanh nghiệp đạt chứng nhận hợp quy. Thông thường, thông tin trên giấy chứng nhận của các tổ chức chứng nhận đa số đều như nhau. Các thông tin được thể hiện trên giấy chứng nhận của ISOCERT như sau:

 1. Logo của ISOCERT -  tổ chức chứng nhận hợp quy.
 2. Tên của giấy chứng nhận - Chứng nhận hợp quy.
 3. Tên doanh nghiệp được chứng nhận hợp quy.
 4. Địa chỉ doanh nghiệp được chứng nhận hợp quy.
 5. Tên quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn được đánh giá và xác nhận là phù hợp.
 6. Phạm vi chứng nhận - lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
 7. Ngày cấp chứng nhận và ngày hết hạn.
 8. Chi tiết tại quyết định số.
 9. Mã truy xuất chứng chỉ.
 10. Dấu chứng nhận hợp quy.
 11. Con dấu đỏ và chữ ký đại diện của ISOCERT - tổ chức chứng nhận hợp quy.
 12. Tên, địa chỉ của ISOCERT - tổ chức chứng nhận hợp quy.
 13. Số điện thoại liên hệ và những thông tin cần thiết khác.

chứng nhận hợp quy

7. Tại sao phải làm giấy chứng nhận hợp quy?

Hoạt động chứng nhận hợp quy được thực hiện bắt buộc đối với sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa, quá trình, môi trường, các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế - xã hội,... thuộc đối tượng được quy định trong các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng theo Khoản 1, Điều 47, Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Việc chứng nhận hợp quy được xem là một trong những hoạt động vô cùng cần thiết và là thủ tục bắt buộc trong việc sản xuất kinh doanh trên thị trường của mỗi doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không được đánh giá xác nhận và không có giấy chứng nhận hợp quy sẽ không được tiếp tục sản xuất và phân phối trên thị trường nữa.

Đồng thời, khách hàng sẽ an tâm hơn rất nhiều nếu được sử dụng những sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và đã qua kiểm duyệt chặt chẽ. Không còn lo lắng về vấn đề hàng nhái, hàng giả hay hàng kém chất lượng.

giấy chứng nhận hợp quy

mãu giấy chứng nhận hợp quy

Ngoài ra, việc chứng nhân quy còn góp phần giúp cho các cơ quan nhà nước, cơ quan quản lý thuận lợi hơn cho việc quản lý sản phẩm. Trên thị trường hiện nay, vấn đề hàng kém chất lượng, hàng giả hàng nhái vẫn đang rất khó kiểm soát. Khi đã áp dụng hình thức cấp giấy hợp quy sẽ giúp cơ quan có thể đồng bộ và quản lý chặt chẽ sản phẩm thị trường một cách tốt hơn.

Trên đây là những thông tin mà ISOCERT muốn chia sẻ cho người quý khách hàng và các doanh nghiệp về mẫu giấy chứng nhận hợp quy hợp quy sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Ngoài ra, còn có những thông tin quan trọng liên quan đến việc chứng nhận hợp quy cho sản phẩm sản xuất của doanh nghiệp. Mọi thắc mắc về dịch vụ đánh giá và cấp giấy chứng nhận hợp quy quý khách hàng vui lòng liên hệ với ISOCERT qua hotline 0916 239 199 để được hỗ trợ tốt nhất.


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Dec 1st 2020 10:31. Viewed 388 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.