Articles

Phong Tục Cưới Cần Quan Tâm Những Gì

by Minh Nguyễn w88tel
Người Việt với hơn 1000 năm văn hiến, với nhiều phong tục, tập tục trong đời sống, phong tục cưới hỏi với những nghi thức truyền thống mà cho đến nay dù xã hội đã hiện đại cũng vẫn không thể bỏ qua các nghi thức này.

– Lễ chạm ngõ (dạm ngõ).

Là lễ đầu tiên trong phong tục cưới hỏi, ở lễ này người lớn hai bên gia đình gặp mặt chính thức, đằng trai xin phép đằng gái cho đôi trẻ đi lại, tìm hiểu. Hai bên trao tên, tuổi cho nhau để xem đôi trẻ có hợp tuổi hay không? Ở lễ này chỉ có người lớn trong nhà gặp lên lễ gặp mặt thường đơn giản là mâm trầu cau: “Miếng trầu là đầu câu truyện”.


Dù có cả mâm lễ trầu cau trong đám hỏi thì nghi thức cưới hỏi xin dâu cũng không thể thiếu cơi trầu, quả cau của họ nhà trai với nhà gái, “Miếng trầu là đầu câu truyện” để nhà trai xin thưa giờ đón dâu với nhà gái, và cũng thông báo chính thức cô gái sắp tiễn biệt cha mẹ về nhà trai làm dâu con trong nhà “Miếng trầu làm dâu nhà người”.

Khi tổ chức lễ cưới, một nghi thức cưới hỏi đẹp đẽ là cô dâu, chú rể mang trầu têm cánh phượng đi mời ông bà, cha mẹ, bà con lối xóm hai họ, coi như lời chào, lễ gặp mặt ra mắt của cô dâu chú rể với họ hàng hai họ.

– Thách cưới: Thách cưới của người Việt nay đơn giản hơn xưa rất nhiều, sau khi chạm ngõ, đôi bạn đã tìm hiểu nhau, người lớn trong gia đình ưng thuận cho bạn trẻ đi tới hôn nhân. Hai bên gia đình trước khi làm lễ ăn hỏi thì bàn bạc với nhau, nhà gái thách cưới nhà trai những thứ gì? Ngày nay vẫn duy trì được nếp thách cưới của người xưa là các mâm lễ:


+ Trầu cau

+ Chè

+ Thuốc, rượu

+Xôi

+ Gà (hoặc thủ lợn)

+ Bánh phu thê (có nơi đi bánh nướng) riêng người Hà Nội thường là bánh cốm.

+Hoa quả

Sponsor Ads


About Minh Nguyễn Freshman   w88tel

0 connections, 0 recommendations, 32 honor points.
Joined APSense since, November 3rd, 2016, From hcm, Vietnam.

Created on Aug 29th 2017 22:19. Viewed 1,053 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.