Articles

Cách thức hoạt động của kênh tiếp thị

by Adam Mel blog

Kênh tiếp thị minh họa là con đường khách hàng của bạn thực hiện để mua hàng. Kênh thường được chia thành các giai đoạn như nhận thức, quan tâm, quyết định và hành động:

Những thuật ngữ này có thể nói chung chung và mơ hồ. Vì vậy, để minh họa, đây là một ví dụ về các giai đoạn của kênh tiếp thị:

1. Nhận thức: Xem quảng cáo trực tuyến cho sản phẩm của bạn

2. Sở thích: Truy cập trang web của bạn để tìm hiểu thêm về sản phẩm

3.Quyết định: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng trực tuyến của họ

4. Hành động: Kiểm tra và mua sản phẩm

Bây giờ, hãy phá vỡ các giai đoạn này hơn nữa và xem cách chúng diễn ra trong tự nhiên.
Xem tiếp
Xem nhiều bài viết hay và bổ ích: Tại đây


Sponsor Ads


About Adam Mel Junior   blog

0 connections, 0 recommendations, 7 honor points.
Joined APSense since, October 31st, 2019, From Ho Chi Minh City, Vietnam.

Created on Nov 11th 2019 00:52. Viewed 339 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.