Articles

Ý tưởng làm nội dung mạng xã hội

by Dao Khoi Cộng đồng Marketting

congdongmarketingvn.com chia sẻ một số ý tưởng làm nội dung cho mạng xã hội.

Mặc dù phương tiện truyền thông xã hội được biết đến với tiềm năng tiếp thị vô hạn, nhưng đó cũng chỉ là một cách tuyệt vời để kết nối với những người theo dõi của bạn và cho họ thấy bạn là ai. Cho dù đó là một bản cập nhật trạng thái nhanh chóng trên Facebook hoặc một bài đăng trên Instagram cuốn hút.

Nếu bạn không có cảm hứng, trong bài viết này, chúng tôi đã thu thập một số ý tưởng hay nhất mà chúng tôi thấy các thương hiệu sử dụng trên hồ sơ truyền thông xã hội của riêng họ và đi sâu vào cách bạn có thể tự mình lấy chúng. Xem dưới đây cho 13 ý tưởng yêu thích của chúng tôi.

1.Truyền cảm hứng cho khán giả của bạn với màu sắc táo bạo.

Rất có thể, nếu bạn cần một chút cảm hứng, khán giả của bạn cũng vậy. Ấn phẩm trực tuyến Girlboss đã nhanh chóng trở thành một điểm đến cho nội dung truyền cảm hứng. Một phần của thành công truyền thông xã hội này trên Instagram là thông qua việc sử dụng màu sắc táo bạo và đồ họa mạnh mẽ.

ý tường nội dung độc đáo hay

 2. Xây dựng nội dung của Facebook bằng cách sử dụng ảnh bìa. 

Ảnh bìa Facebook là một cách tuyệt vời để thể hiện bạn hoặc thương hiệu của bạn là ai nhanh nhất. Nếu bạn tạo một biểu ngữ in đậm, người dùng sẽ ngay lập tức nhận ra điều gì làm bạn khác biệt với các đối thủ cạnh tranh.

Cộng đồng marketing việt nam nơi chia sẻ kiến thức marketing online và thiết kế 


Sponsor Ads


About Dao Khoi Freshman   Cộng đồng Marketting

4 connections, 0 recommendations, 24 honor points.
Joined APSense since, November 10th, 2019, From TP HO CHI MINH, Vietnam.

Created on Nov 21st 2019 09:16. Viewed 268 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.