Articles

Tiêu chuẩn đầu ra với sinh viên Cao đẳng Dược là gì?

by Hồng Huệ Cao đẳng Y Dược

Ngành Dược là ngành khoa học sức khỏe có vai trò quan trọng trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe con người. Vậy tiêu chuẩn đầu ra với sinh viên Cao đẳng Dược là gì?


Ngành Dược là một ngành học có vai trò quan trọng trong công cuộc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của con người. Vì thế, ngoài việc chọn địa chỉ học tốt các sinh viên theo học cũng cần phải đảm bảo được kiến thức đầu ra đảm bảo chuyên môn, kỹ năng của một người Dược sĩ thuần thục.

Theo đó các sinh viên theo học Cao đẳng Dược tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ được trang bị và đảm bảo kiến thức chuẩn đầu ra để có thể trở thành một người Dược sĩ chuyên nghiệp. Theo đó, tiêu chuẩn đầu ra với sinh viên Cao đẳng Dược như sau:

  • Được trang bị đầy đủ những kiến thức khoa học cơ bản, y dược cơ bản để tiếp thu và học tập những kiến thức chuyên môn ngành Dược.
  • Kiến thức về dược lâm sàng để tư vấn cho bệnh nhân cách sử dụng thuốc một cách an toàn, đường dùng, liều dùng, thời điểm dùng thuốc hợp lý để đảm bảo hiệu quả điều trị của thuốc.
  • Kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, bảo quản, phân phối, kiểm tra chất lượng thuốc, kinh doanh, tư vấn sử dụng thuốc.
  • Kiến thức về Luật Dược và các quy định pháp luật liên quan để áp dụng trong quá trình công tác nghề nghiệp. Bên cạnh đó vận dụng những kiến thức từ các môn học chính trị, pháp luật để thực hiện tốt nghĩa vụ công dân.
  • Sinh viên được trang bị những kiến thức về dược liệu, thực vật, dược liệu cổ truyền nhằm bảo tồn, nuôi trồng, khai thác và chế biến các loại thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.

Nhờ những kiến thức chuyên môn được áp dụng mà các sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đều có kiến thức chuyên môn và thành thạo kỹ năng thực hành, đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất mà các nhà tuyển dụng đưa ra.

>>Xem chi tiết: https://caodangyduocpasteur.com.vn/tieu-chuan-ve-kien-thuc-dau-ra-voi-sinh-vien-cao-dang-duoc-la-gi.html


Sponsor Ads


About Hồng Huệ Innovator   Cao đẳng Y Dược

4 connections, 0 recommendations, 66 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2020, From Hồ Chí Minh City, Vietnam.

Created on Jun 1st 2020 00:06. Viewed 69 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.