Articles

Order Taobao thế nào nếu bạn không biết tiếng Trung?

by Ordertaobao9x Ordertaobao Backi
Taobao là một trang web mua sắm trực tuyến nổi tiếng có trụ sở tại Trung Quốc. Tại đây bán rất nhiều loại bạn cần cùng mức giá rẻ.

Nhược điểm là tất cả đều bằng tiếng Trung Quốc. Đối với những người không thể đọc ngôn ngữ này, việc order Taobao
Taobao là một vấn đề đau đầu. 

Một trong những khó khăn chính mà bạn gặp phải khi mua hàng trên taobao là tiếng Trung Quốc. Để giải quyết trở ngại này, bạn cần một số công cụ để dịch một trang hoặc toàn bộ trang web sang ngôn ngữ bạn hiểu

Trình Duyệt Google Chrome

Trình duyệt này cho phép dịch trang web tức thời sang tiếng Anh, điều kiện tiên quyết để mua sắm thoải mái trên trang web.com. (Trừ khi, tất nhiên, bạn thành thạo đọc tiếng Trung Quốc.)

Lưu ý: Chuyển đến trang web tiếng Trung ban đầu khi bạn thực hiện một hành động như gửi biểu mẫu hoặc nhấp vào nút. Hoạt động có thể không hoạt động trong trang dịch.

Google Dịch

Nếu bạn gặp khó khăn ở một phần không thể dịch, một nguồn tốt để dịch ngay từ tiếng Trung -> tiếng Anh là google dịch , Chỉ cần cắt và dán các ký tự 

Ứng Dụng Phiên Dịch Của Google

Nếu bạn không thể sao chép và dán để dịch, bạn có thể cài đặt ứng dụng google dịch trên điện thoại, sử dụng máy ảnh của bạn để dịch văn bản ngay lập tức. Bạn cũng có thể sử dụng chế độ camera của nó để chụp ảnh văn bản để dịch tốt hơn.

Việc tìm đến những công ty đăt hàng hộ tiết kiệm chi phí khá nhiều. Bạn không cần biết tiết Trung nhưng vẫn có thể đặt hàng online. 

Sponsor Ads


About Ordertaobao9x Ordertaobao Junior   Backi

2 connections, 0 recommendations, 14 honor points.
Joined APSense since, July 15th, 2020, From Hanoi, Vietnam.

Created on Jul 20th 2020 22:50. Viewed 179 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.