Articles

Những việc cần làm trước khi bắt tay vào thiết kế ấn phẩm marketing

by Dao Khoi Cộng đồng Marketting

Thiết kế là gì? 

Thiết kế là giới thiệu một cách nhìn, một cách cảm nhận mới mẻ cho nhiều người. Mục đích của bạn không phải là làm ra nhiều trang giấy đẹp. Mà là tiếp thị ý tưởng, tức là trình bày ý tưởng của bạn, hoặc của khách hàng hoặc của khách hàng và ông chủ theo một cách thật đặc trưng nhằm hấp dẫn người đọc 
continue...
Tổng hợp marketing: Xem


Sponsor Ads


About Dao Khoi Freshman   Cộng đồng Marketting

4 connections, 0 recommendations, 24 honor points.
Joined APSense since, November 10th, 2019, From TP HO CHI MINH, Vietnam.

Created on Nov 11th 2019 21:10. Viewed 416 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.