Articles

Koje su prednosti drumskog međunarodnog transporta robe?

by Ellie Northcott Writer


Drumski međunarodni transport robe je proces prenošenja robe ili ljudi sa jedne destinacije na drugu pomoću puteva preko granica država. Regionalni, autoputevi i lokalni putevi su ključno sredstvo prevoza jer pružaju širok spektar lokacija i pomažu ljudima i vozilima da dođu do željenog mesta bez nepotrebnog zadržavanja. Iako su vodeni, vazdušni i železnički transport više korišćeni za terete većih gabarita, drumski međunarodni transport je i dalje najzastupljeniji i najpogodiniji vid transporta robe.

Sa razvojem transportne industrije i rastom mnogih transportnih kompanija u svetu, ljudima koji imaju potrebu za transportom robe nije uvek lako da odluče koji vid transporta bi im najviše odgovarao. Zato je pri odlučivanju važno znati tačnu relaciju, veličinu i težinu tereta i željenu brzinu dostave. Ali, čak i kada se koriste drugi načini transporta, na kraju se uglavnom koristi drumski međunarodni transport kako bi roba bila dostavljena na njenu tačnu destinaciju.

Prednosti drumskog međunarodnog transporta

Postoje mnoge prednosti drumskog međunarodnog transporta u odnosu na ostale vidove transporta:

  • Manji troškovi u odnosu na vazdušni, vodeni i pružni transport – kako na samom putu, tako i za održavanje vozila

  • Usluga „od vrata do vrata“ – ovo je bez premca najveća prednost drumskog međunarodnog transporta za sve vrste tereta kojom nijedan drugi vid transporta ne može da se pohvali,

  • Usluga na udaljene destinacije – drumski vid transporta je najlakše i najbolje primenljiv za prevoz robe na udaljene lokacije (i sa njih) koje nemaju mogućnost za druge vidove saobraćaja (vodenu površinu ili mrežu pruga); takođe, razmena dobara između gradova i manjih sela se isto obavlja drumskim transportom,

  • Fleksibilnost – rute i vreme dostave mogu brzo i lako biti promenjeni u odnosu na individualne potrebe klijenta,

  • Pogodnost prevoza na kraće relacije – brža i jefitinija dostava jer roba može biti utovarena na jedno vozilo i direktno prevezena na krajnju lokaciju, bez nepotrebnog trošenja vremena i sredstava na njen pretovar,

  • Manji rizik od oštećenja prilikom transporta – zahvaljujući tome što nema pretovaranja robe iz jednog vozila u drugo, smanjuje se mogućnost da dođe do oštećenja i robe i vozila,

  • Ušteda pri pakovanju robe – drugi vidovi transporta zahtevaju posebnu proceduru pakovanja robe kako bi se osigurala njena sigurnost pri pretovaru, čega u drumskom transportu nema,

  • Velika brzina dostave – po potrebama klijenta, roba može biti dostavljena na vreme, čak i ukoliko je nalog za transport izdat u poslednji momenat; zakazivanje i organizovanje vozila je mnogo lakše nego u drugim vidovima transporta.

Kod bilo kog vida transporta, svakako je važno da imate jasno zacrtane ciljeve i budžet, kao i veličinu robe i krajnji rok dostave, kako biste lako mogli da se odlučite za vrstu transporta i da ga isplanirate. Ali bez obzira na vrstu, veličinu i količinu robe koju želite da prevezete, ili na njenu krajnju destinaciju (bilo gde u svetu), svakako ćete u nekom momentu morati da koristite drumski transport. 


Sponsor Ads


About Ellie Northcott Freshman   Writer

8 connections, 0 recommendations, 22 honor points.
Joined APSense since, July 20th, 2019, From Atlanta, United States.

Created on Mar 3rd 2020 06:25. Viewed 196 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.