Articles

Điều gì ảnh hưởng đến lãi suất trả góp? Lãi suất trả góp mua xe ô tô là bao nhiêu?

by Tran Hoa Marketing

Lãi suất trả góp, các vấn đề trong kinh doanh tiền tệ và ngân hàng là một trong những lĩnh vực hết sức nhạy cảm khi nhắc đến vấn đề vay vốn. Việc vay vốn thường được sử dụng để mua những tài sản có giá trị lớn như nhà đất hay ô tô. 

Lãi suất trả góp vay vốn trong hệ thống pháp luật, kinh tế, xã hội

Lãi suất trả góp cũng mang tính pháp lý. Pháp luật cùng những quy định Nhà nước, sự quản lí của cơ quan chức năng và hệ thống tài chính rõ ràng và minh bạch của ngân hàng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tín dụng, phục vụ nhu cầu thiết thực của người dân và đẩy mạnh nền kinh tế. Hãy cùng tìm hiểu một số yếu tố luật pháp ảnh hưởng đến việc vay vốn ngay sau đây:  

Lãi suất trả góp, vay vốn tiêu dùng, cũng như hoạt động kinh doanh của ngân hàng sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các quy định của pháp luật. Chính các quy định này sẽ định hướng các khoản vay. Theo đó, ngân hàng chỉ có thể thực hiện hoạt động cho vay nếu có sự cho phép từ chính phủ. Điều đó cũng đảm bảo sự chặt chẽ của hệ thống 3 chiều: Nhà nước, ngân hàng và người sử dụng tín dụng, giúp người sử dụng có thể yên tâm hơn khi vay vốn. 

Hoạt động tín dụng chỉ có thể lành mạnh và minh bạch nếu hệ thống luật pháp rõ ràng. Vì vậy hệ thống này cần được xây dựng một cách bài bản, logic, cụ thể với các điều khoản rõ ràng được xây dựng một cách chuẩn mực, có hệ thống về cho vay tiêu dùng để có thể mở rộng hoạt động vay vốn lãi suất trả góp.

Hệ thống pháp luật sẽ kích thích tiêu dùng vì bên cạnh sự rõ ràng và đảm bảo thì sẽ tác động đến cộng đồng dân cư trong xã hội, các doanh nghiệp, các tổ chức và các cá nhân…họ chính là những người sẽ thực hiện hoạt động vay vốn tại ngân hàng, nói khái quát là các khách hàng. Từ hoạt động vay vốn sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng của ngân hàng đó nói riêng. 

Vay vốn với lãi suất trả góp cũng như hoạt động kinh doanh của ngân hàng bên cạnh việc chịu tác động của môi trường pháp luật thì cũng sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ môi trường kinh tế-chính trị. Môi trường này sẽ được cụ thể hóa bằng những chi tiêu khác nhau như thu nhập bình quân đầu người, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ thất nghiệp…Tất cả những chỉ tiêu này sẽ phản ánh “sức khỏe” của một nền kinh tế. 

Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng sẽ chịu tác động rất mạnh mẽ từ sự tăng trưởng của nền kinh tế. Vì chỉ khi nền kinh tế tăng trưởng tốt thì nhu cầu tiêu dùng sẽ được kích thích do thu nhập bình quân đầu người tăng. Bên cạnh đó, sự ổn định của xã hội cũng là một nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến cho vay lãi suất trả góp. Nhu cầu mua sắm và hưởng thụ của người dân chỉ được nâng cao trong một xã hội không bạo loạn. 

Từ những điều nói trên ta có thể thấy pháp luật - ngân hàng- chính trị- kinh tế và xã hội luôn là một thể thống nhất, tạo một cơ sở vững chắc cho tiến trình hoạt động của ngân hàng và đảm bảo nguồn vốn vay cho người dân. Sponsor Ads


About Tran Hoa Advanced   Marketing

64 connections, 1 recommendations, 291 honor points.
Joined APSense since, July 11th, 2016, From Ho Chi Minh, Vietnam.

Created on Apr 23rd 2020 00:52. Viewed 184 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.