Articles

Crowd1 là gì? Có lừa đảo không?

by Mua Sieu Nhanh Chia sẻ thông tin mua sắm online nhanh và rẻ nhất
Hiện nay, trên mạng internet xuất hiện một hình thức đầu tư mới và đang thu hút rất nhiều người đó là Crowd 1. Vậy cụ thể Crowd1 là gì và đây có phải là hình thức đa cấp lừa đảo hay không?

Crowd1 đây là một mô hình kinh doanh tiếp thị liên kết chia sẻ đám đông. Trong đó, 80% doanh thu của công ty sẽ được thưởng cho những người kêu gọi người khác tham gia. Đây là một công ty duy trì hoạt động theo kết cấu hệ thống đa cấp điển hình.

Crowd1 hoàn toàn khác với dự án huy động, lending như rất nhiều người vẫn nhầm tưởng. Lí do là bởi Crowd1 không trả lãi cho các nhà đầu tư. Nếu bạn tham gia mô hình này, bạn sẽ nhận về cổ phiếu của công ty AFFILGO và MIGGSTER với mức giá trị tiền bạc tương đương ở thời điểm đầu tư. Hai công ty này đều trực thuộc của Crowd 1.

Sponsor Ads


About Mua Sieu Nhanh Freshman   Chia sẻ thông tin mua sắm online nhanh và rẻ nhất

7 connections, 0 recommendations, 48 honor points.
Joined APSense since, September 3rd, 2020, From Ha Noi, Viet Nam, Vietnam.

Created on May 27th 2021 02:55. Viewed 65 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.