Articles

Tổng hợp 41 câu hỏi trắc nghiệm phần biểu đồ môn Địa lý thi THPT quốc gia

by CDYD TPHCM NV

Phần biểu đồ là một trong những nội dung đáng chú ý trong đề thi THPT quốc gia môn Địa lý, sau đây là tổng hợp 41 câu hỏi phần biểu đồ hay gặp các em học sinh nên lưu lại tham khảo.

Tổng hợp 41 câu hỏi trắc nghiệm phần biểu đồ môn Địa lý thi THPT quốc gia

Theo giảng viên Cao đẳng Dược TPHCM – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, đối với môn Địa lý, phần nhận xét, phân tích biểu đồ, bảng số liệu là phần khó tuy nhiên nếu thí sinh nắm chắc được kiến thức thì hoàn toàn có thể làm nhanh. Trong đề thi sẽ thường có câu cho bảng số liệu, thí sinh chọn biểu đồ thích hợp nhất.

Đối với những câu bảng số liệu, đề có thể yêu cầu nhận xét, tính toán, phân tích, tìm quy luật và mối liên hệ giữa các số liệu… Trường hợp phải tính toán: Thí sinh nhớ chuyển đổi số liệu tuyệt đối sang tương đối (%); tính đại lượng mới như tính mật độ dân số (người/km2); tính năng suất (tấn/ha; tạ/ha)…

Tổng hợp 41 câu hỏi trắc nghiệm phần biểu đồ môn Địa lý

Ban tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur tổng hợp 41 câu hỏi phần biểu đồ môn Địa lý, các thí sinh có thể tham khảo trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia.

>>Chi tiết: https://caodangyduoctphcm.com.vn/tong-hop-41-cau-hoi-trac-nghiem-phan-bieu-mon-dia-ly-thi-thpt-quoc-gia.html


Sponsor Ads


About CDYD TPHCM Freshman   NV

1 connections, 0 recommendations, 33 honor points.
Joined APSense since, February 20th, 2020, From Hồ Chí Minh, Vietnam.

Created on Mar 13th 2020 22:33. Viewed 358 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.