Articles

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000

by do ha hado

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hoá quốc tế (ISO) ban hành. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 liệt kê các khía cạnh khác nhau của quản lý chất lượng và bao gồm một số tiêu chuẩn phổ biến nhất của ISO. Các tiêu chuẩn này cung cấp sự hướng dẫn và các công cụ cho các tổ chức, công ty muốn đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ của họ luôn đáp ứng yêu cầu của khách hàng, và chất lượng được cải thiện một cách nhất quán.

 

a, Sự hình thành và phát triển tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO

ISO là một tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa, có tên đầy đủ: The international organization For standardization.

Thành viên của ISO là các tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của khoảng 160 nước trên thế giới.

ISO là một tổ chức phi chính phủ,hoạt động tháng 2/1947. Trụ sở chính tại Geneva- Thụy Sĩ.

- Nhiệm vụ của ISO là thúc đẩy sự phát triển của vấn đề tiêu chuẩn hóa và những hoạt động có liên quan trong các lĩnh vực trí tuệ, khoa học, kỹ thuật và mọi hoạt động kinh tế khách. 

- Kết quả hoạt động của ISO là việc ban hành các tiêu chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

- Việt Nam gia nhập vào ISO năm 1977 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

 

b, Cấu trúc của ISO 9000 gồm:

ISO 9000:2000 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng.

ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu.

ISO 9004:2009 Hệ thống quản lý chất lượng - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả.

ISO 19011:2011 Hệ thống quản lý chất lượng - Đánh giá hệ thống quản lý và môi trường.

c, 8 nguyên tắc cơ bản của ISO 9000

Nguyên tắc 1: Tập trung vào khách hàng

Nguyên tắc 2: Vai trò của lãnh đạo

Nguyên tắc 3: Toàn bộ tham gia

Nguyên tắc 4: Quản trị theo cách tiếp cận dựa trên quá trình

Nguyên tắc 5: Quản trị theo cách tiếp cận dựa trên hệ thống

Nguyên tắc 6: Cải tiến liên tục

Nguyên tắc 7: Ra quyết định dựa trên sự kiện

Nguyên tắc 8: Xây dựng môi quan hệ cùng có lợi với nhà cung cấp

d, Các bước áp dụng ISO 9000 trong doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị- phân tích tình hình và hoạch định: Cam kết của lãnh đạo; Thành lập ban chỉ đạo, nhóm công tác và chỉ định người đại diện lãnh đạo; Chọn tổ chức tư vấn nếu cần; Đào tạo về nhận thức và cách thức xây dựng văn bản theo ISO 9000; Khảo sát hệ thống hiện có và lập kế hoạch thực hiện.

Bước 2: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượngViết các tài liệu quản lý hệ thống chất lượng; Thực hiện hệ thống quản lý chất lượng; Đánh giá nội bộ; Cải tiến hệ thống văn bản và hệ thống các hoạt động.

Bước 3: Đăng ký chứng nhận ISO tại ISOCERT: Đánh giá chứng nhận; Hành động khắc phục; Cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng; Giám sát sau chứng nhận và đánh giá lại; Duy trì cải tiến và đổi mới hệ thống quản lý chất lượng.

  • ISOCERT là tổ chức chứng nhận quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ chứng nhận ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 45001.... ISOCERT được tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng cấp phép được văn phòng công nhận chất lượng(BOA)- Thuộc Bộ khoa học công nghệ công nhận và được cấp số VICAS 067.
  • Qua đó, ISOCERT có đầy đủ năng lực pháp lý để thực hiện các hoạt động chứng nhận và giám định quốc tế. Thấu hiểu được  vai trò quan trọng, xu thế thời đại cũng như luôn quan tâm lắng nghe từ phía khách hàng. Chúng tôi luôn hướng tới giải pháp, thủ tục trọn gói, giá thành hợp lý hướng tới "Hài Hòa Cùng Thịnh Vượng".

Mọi thắc mắc về dịch vụ chứng nhận ISO quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại: 0916 239 199 để được hỗ trợ. 

 

Thông tin liên hệ Hotline: 0916 239 199

Email: cskh@isocert.org.vn

OR Email: contacts@isocert.org.vn


Sponsor Ads


About do ha Advanced   hado

39 connections, 0 recommendations, 158 honor points.
Joined APSense since, February 6th, 2020, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Apr 9th 2020 04:50. Viewed 359 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.