Articles

Forsikringsselskaber i Danmark

by Richard Olsen Real Estate Analyst
I Danmark har vi en lang tradition omkring forsikringsselskaber og danskerne rangerer højt i det globale gennemsnit over deres tillid til forsikringsselskaber. Det er meget positivt. I mange lande hvor befolkningen ikke på forsikringsselskaber, er der mange, der simpelthen vælger forsikringer fra og ikke bliver forsikret. Dette kan have alvorlige konsekvenser, hvis uheldet rammer. Både i forbindelse med fast ejendom men også i forhold til sundhedsforsikring, ulykkesforsikring, sundhedsforsikring og så videre. Særligt de lande hvor der samtidig heller ikke eksisterer et social sikkerhedsnet i form af et velfærdssystem, der kan hjælpe borgere med at finde bolig, få gratis lægehjælp med mere. 
I Danmark går vores forsikringshistorie helt tilbage til 1600-tallet, hvor de første private forsøg på en forsikringer begyndte at tegne sig. Dette var byggebrandforsikring, der skulle forsikre bygningsejere i mod brand - noget der var en hyppighed i datidens byer. Det var dog først i 17000-tallet, at man for alvor fik øjnene op for fordelene ved forsikringer da en stor brand brød ud i København i 1728, hvilket var den største brand i hovedstadens historie. Siden da, er forsikringer blevet en hel normal del af hverdagslivet i Danmark, og det er nærmere undtagelsen end reglen at møde nogen, der ikke har en forsikring af en eller anden art. Det kan faktisk argumenteres, at hele velfærdssystemet er en forsikring vi betaler til gennem skat. Hvis uheldet er ude har vi betalt til hospitalsvæsnet over skatten, og vi kan nu benytte dette. Hele tankegangen er derfor meget socialt bevidst. Men for at komme tilbage til den indledende statistisk, så handler det i høj grad om tillid. Og det samme gælder for skat. Vo betaler hver måned vores skat fra vores bruttoløn, til en forsikring - nemlig velfærdsstaten. Men det kræver, at vi har tillid til, at skulle der ske et uheld, så kommer der en ambulance.
I Danmark har vi rundt regnet 80 forsikringsselskaber. Nogle selskaber dækker alle former for forsikring - fra bolig-, til bi0-l, til livsforsikring. Andre er mere specialiserede og tilbyder kun få men niche forsikringer. Her kan nævnes Dansk Boligforsikring der, som navnet antyder, udelukkende tilbyder boligforsikring: Ejerskifteforsikring og sælgransvarsforsikring. Ønsker du at høre mere om Dansk Boligforsikring, kan du kontakte dem på mail: info@danskboligforsikring.dk. Du kan også kontakt Dansk Boligforsikring på tlf. 59 49 88 44. 

Sponsor Ads


About Richard Olsen Junior   Real Estate Analyst

1 connections, 0 recommendations, 13 honor points.
Joined APSense since, April 26th, 2021, From Aalborg, Denmark.

Created on May 17th 2022 06:42. Viewed 234 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.