Articles

Thời gian sinh trưởng của bắp cải

by Diu Duong Web Designer

Tùy từng loại bắp cải khác nhau mà có thời gian sinh trưởng khác nhau. Dưới đây là thời gian sinh trưởng của các loại bắp cải.

1. Bắp cải Sa Pa

Có thời gian sinh trưởng từ 135 đến 145 ngày sau khi gieo hạt giống bắp cải. Đặc điểm của loại này là bên trong có màu trắng ngà vàng. Trọng lượng của một cây trung bình từ 1,8 đến 2kg.

Bắp cải Sâp cho năng suất khá cao, từ 20 đến 27 tấn/ha.

 Kết quả hình ảnh cho Bắp cải Sa Pa

2. Bắp cải giống CB 26:

Bắp cải giống CB 26 có thời gian sinh trưởng từ 75 đến 90 ngày sau khi gieo hạt giống.

Bắp cải có kích thước và khối lượng vừa phải, trung bình từ 1,2 đến 1,5kg. Năng suất trung bình /1 hecta khoảng 35 tấn.

Ưu điểm của loại bắp cải này là có thể chịu được nhiệt độ cao và rất cuốn nên chống chọi tốt với những bệnh héo rũ và thối nhũn.

Kết quả hình ảnh cho Bắp cải giống CB 26

3. Giống bắp tím (C- 05)

Giống bắp cải tím có thời gian sinh trưởng ngắn, chỉ từ 75 ngày sau khi gieo hạt giống rau. Đặc điểm là có lá mọc thẳng, bắp hình tròn và khá chắc. Khối lượng mỗi bắp từ 1.2 đến 1.4kg và có khả năng chống chịu tốt trong điều kiện khí hậu ẩm ướt.

Kết quả hình ảnh cho Giống bắp tím (C- 05)

4. Giống bắp cải F1 GM - 78

Giống bắp cải này có khả năng chịu nhiệt tốt, cuộn rất chặt và lá gốc khá xanh. Khi ăn có vị ngọt và mềm. Thời gian sinh trưởng từ 70 đến 90 ngày.


Sponsor Ads


About Diu Duong Senior   Web Designer

271 connections, 1 recommendations, 991 honor points.
Joined APSense since, April 1st, 2014, From hanoi, Vietnam.

Created on Oct 31st 2017 09:27. Viewed 448 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.