Articles

RTK là viết tắt của động học thời gian thực

by Thienduong Coanh thienthanshow
RTK là viết tắt của động học thời gian thực. Máy GPS RTK mang khả năng RTK nhận tín hiệu thông thường từ Hệ thống Vệ tinh Định vị Toàn cầu cộng có luồng hiệu chỉnh để đạt được độ xác thực vị trí 1cm. GNSS bao gồm những vệ tinh của GPS (Mỹ), GLONASS (Nga), Beidou (Trung Quốc) và Galileo (Châu Âu).

 Ngoài những tín hiệu này, bộ thu RTK sẽ nhận luồng hiệu chỉnh RTCM và sau đấy tính toán vị trí của bạn có độ chuẩn xác 1cm trong thời kì thực. 

Tốc độ khác nhau giữa các máy thu nhưng toàn bộ sẽ đưa ra giải pháp ít ra 1 lần mỗi giây; một số máy thu với thể xuất ra biện pháp sở hữu độ xác thực cao hơn này đến 20 lần một giây. Máy thu GPS có khả năng RTK từng có giá hàng nghìn đô la và chỉ giới hạn cho những nhà khảo sát giỏi và những nhóm chính phủ. Nhờ khoa học, toán học và kinh tế, máy thu RTK hiện sở hữu giá dưới 300 đô la.


   

RTK (Kinematic thời kì thực) là gì? RTK là viết tắt của Real-Time Kinematic và là một khoa học dùng khuôn khổ dựa trên sóng mang và phân phối phạm vi (và do đấy là vị trí) mang độ xác thực cao hơn so có khuôn khổ có sẵn phê duyệt định vị dựa trên mã. Kỹ thuật RTK siêu phức tạp. 

Khái niệm căn bản là giảm và mẫu bỏ những lỗi nhiều đối mang một cặp trạm cơ sở và máy dò, như được minh họa trong Hình 42 . 

Độ chính xác của RTK GPS: Độ xác thực của RTK là gì? RTK được tiêu dùng cho những vận dụng bắt buộc độ xác thực cao hơn, chẳng hạn như định vị ở mức centimet, độ chính xác lên tới một cm + một ppm.  

Phạm vi tính toán Ở mức định nghĩa vô cùng cơ bản, phạm vi được tính bằng cách xác định số chu kỳ sóng sở hữu giữa vệ tinh và trạm tự hành, sau ấy nhân số này sở hữu bước sóng sóng mang.

Các khuôn khổ được tính toán vẫn bao gồm những sai số từ các nguồn như đồng hồ vệ tinh và lịch thiên văn cũng như độ trễ của tầng điện ly và tầng đối lưu. Để dòng bỏ các lỗi này và để tận dụng độ xác thực của những phép đo dựa trên sóng mang, hiệu suất RTK bắt buộc các phép đo được truyền từ trạm cơ sở tới trạm tự động.

Cần có 1 quy trình phức tạp được gọi là "giải quyết sự mơ hồ" để xác định số lượng đa số chu kỳ. Mặc dù là 1 công đoạn phức tạp, nhưng máy thu GNSS có độ xác thực cao có thể giải quyết sự mơ hồ gần như ngay lập tức. 

Để biết biểu lộ ngắn gọn về sự mơ hồ, hãy xem phần Độ xác thực pha sóng với và mã đo GNSS  trước đấy trong chương này. Để biết thêm thông báo về bí quyết giải quyết sự mơ hồ, hãy xem phần tham khảo ở cuối cuốn sách này.

Xe tự hành xác định vị trí của chúng bằng phương pháp tiêu dùng những thuật toán kết hợp độ phân giải không rõ ràng và hiệu chỉnh vi sai. Giống như DGNSS, độ chuẩn xác vị trí mà máy tự hành sở hữu thể đạt được phụ thuộc vào, trong số các thứ khác, khoảng bí quyết của nó với trạm cơ sở (được gọi là “đường cơ sở”) và độ chuẩn xác của những hiệu chỉnh vi sai.

 Việc hiệu chỉnh chính xác như vị trí đã biết của trạm gốc và chất lượng quan sát vệ tinh của trạm gốc. Việc lựa mua địa điểm là siêu quan trọng để tránh các tác động môi trường như nhiễu sóng và đa đường, cũng như chất lượng của trạm cơ sở, máy thu và ăng-ten của xe tự hành.

Mạng RTK

Mạng RTK dựa trên việc tiêu dùng 1 số trạm nhất mực sở hữu khoảng cách rộng rãi. Tùy thuộc vào việc triển khai, dữ liệu định vị từ những trạm nhất thiết thường xuyên được truyền đến trạm xử lý trung tâm. 

Theo đề nghị từ những vật dụng đầu cuối của người dùng RTK truyền vị trí gần đúng của chúng tới trạm trung tâm, trạm trọng tâm sẽ tính toán và truyền thông báo hiệu chỉnh hoặc vị trí đã sửa đến thiết bị đầu cuối người sử dụng RTK. 

Lợi ích của phương pháp này là giảm tổng số lượng trạm gốc RTK buộc phải thiết. Tùy thuộc vào việc triển khai, dữ liệu có thể được truyền qua kết liên vô tuyến di động hoặc dụng cụ không dây khác.


Sponsor Ads


About Thienduong Coanh Innovator   thienthanshow

21 connections, 1 recommendations, 85 honor points.
Joined APSense since, July 18th, 2016, From Hà Lan, Netherlands.

Created on Jan 4th 2023 01:55. Viewed 143 times.

Comments

Jannatul Suvarna Innovator  Professional Photo Editor
Hello!
Hope you are well.
We Offer SEO, Web Design & Web Development Service with amazing Low price including 100% Satisfaction Guaranty.

Myself Jannatul Suvarna from the company SEO Expate Bangladesh Ltd. We are basically a Web Design & Web Development providing company based in Bangladesh.

SEO Expate Bangladesh Ltd seo, article writing and web development service company different types of services to customers. Please contact us: info@seoexpartebd.com

Best Regards,
Jannatul Suvarna
Marketing Specialist
SEO Expate BD Ltd.
Jan 4th 2023 02:10   
Please sign in before you comment.