Articles

Giá bán cầu nâng 1 trụ rửa xe hiện nay bao nhiêu?

by Thiết bị rửa xe Uni Việt High Pressure Washer Provider

Giá cầu nâng 1 trụ rửa xe ở nước ta hiện nay có nhiều mức khác nhau trước hết nó phụ thuộc vào thương hiệu, nơi sản xuất, công suất, tải trọng nâng và mức giá đơn vị cung cấp sản phẩm tại Việt Nam.

Khảo sát trên thị trường hiện nay, giá cầu nâng 1 trụ giá rẻ của Việt Nam, Ấn Độ khá chênh lệch:

- Giá cầu nâng 1 trụ rửa xe Việt Nam hiện nay dao động từ 50 - 60 triệu đồng.

- Giá cầu nâng 1 trụ rửa xe Ấn Độ có giá từ 60 – 70 triệu đồng.

Mọi người có thể chọn mua máy rửa xe phù hợp với số vốn mình có cũng như xưởng rửa xe của mình.


Sponsor Ads


About Thiết bị rửa xe Uni Việt Advanced   High Pressure Washer Provider

31 connections, 0 recommendations, 167 honor points.
Joined APSense since, November 21st, 2019, From Hanoi, Vietnam.

Created on Jan 8th 2020 00:09. Viewed 120 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.