Articles

Cách chăm sóc hoa bắp cải

by Diu Duong Web Designer

Hoa bắp cải rất dễ trồng, không đòi hỏi quá nhiều công chăm sóc như những loại cây khác. Nhưng cũng không nhiều người biết cách chăm sóc hoa bắp cải để cây ra hoa đẹp nhất.

Muốn chăm sóc tốt cho hoa bắp cải, bạn cần phải nắm vững những lưu ý sau:

- Khi tưới nước cho cây thì sử dụng bình phun sương tưới sát gốc cây

- Bắp cải là loài hoa rất ưa nắng,mỗi ngày bạn cần phải chiếu sáng ít nhất là từ 6 đến 8 tiếng một ngày. Nếu không cung cấp đủ ánh sáng thì hoa bắp cải sẽ có hiện tượng bị nhạt màu, úa.

- Trong quá trình trồng và chăm sóc, cần lưu ý đến những loại ốc sên và những sinh nhật khác làm hại cây.

- Có thể phòng trừ các loại sâu bọ này bằng cách rắc vỏ trứng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo về video hoa bắp cải dưới đây. Nếu thích, bạn hãy mua hạt giống hoa bắp cải về trồng nhé.

https://www.youtube.com/watch?v=1uOaQl1aV8U

Sponsor Ads


About Diu Duong Senior   Web Designer

271 connections, 1 recommendations, 991 honor points.
Joined APSense since, April 1st, 2014, From hanoi, Vietnam.

Created on Nov 2nd 2017 09:52. Viewed 367 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.