Articles

4 Điểm Quan Trọng Trong Hợp Đồng TM Tránh Việc Bỏ Lỡ

by Phuoc & Partners Vietnam Company Law Company Law
Việc đàm phán và soạn thảo những điều khoản của hợp đồng Thương Mại là công việc rất quan trọng và sẽ phải được tiến hành một cách cẩn trọng tránh thiếu xót. Tuy vậy trên thực tiễn xuất phát từ rất nhiều lý do mà cả khách quan và chủ quan, các bên ký tích hợp đồng Thương Mại thường ít chú ý cho vấn đề đó mà thường chỉ soạn thảo hợp đồng theo kiểu “cho có”, theo thói quen và dựa vào sự tín nhiệm nhau là chính. Điều này dẫn đến chứa đựng rất nhiều rủi ro đáng tiếc cho các bên khi xảy ra tranh chấp các pháp luật của hợp đồng TM không rõ ràng hoặc thiếu xót những quy định quan trọng dẫn đến khó xử lý mâu thuẫn tranh chấp. 

Bài viết dưới đây xin nêu rõ 4 mấu chốt quan trọng trong hợp đồng TM mà bạn phải cân nhắc cẩn trọng và không nên bỏ qua khi đàm phán và soạn thảo hợp đồng thương mại: 

>>>> Tham khảo thêm các công việc pháp lý khác tại Phuoc & Parterns: http://phuoc-partner.com/

1. Cần quy chế cụ thể và rõ nét đối tượng người sử dụng của HĐ Thương Mại 

Đối tượng của HĐ TM đó chính là sản phẩm & hàng hóa mà những bên sẽ mua xuất kho với nhau hoặc công việc Dịch vụ mà một bên sẽ thực hiện cung ứng cho bên còn sót lại. 

Trong trường hợp đối tượng người sử dụng của HĐ Thương Mại là hàng hóa tùy thuộc sản phẩm & hàng hóa mà các bên mua và bán là hàng hóa đặc định (ví dụ như một gia tài cụ thể nào đó) hoặc cùng loại (chẳng hạn như sản phẩm & hàng hóa sản xuất hàng loạt) mà các bên sẽ nêu đơn cử thông tin có tương quan của sản phẩm & hàng hóa gồm chủng loại sản phẩm & hàng hóa nguồn gốc nguồn gốc xuất xứ số lượng trọng lượng chất lượng, tính chất kỹ thuật, tình trạng sản phẩm & hàng hóa (mới hay đã qua sử dụng), v.v. 

Trong trường hợp đối tượng người tiêu dùng của HĐ TM là việc tiến hành việc làm hay đáp ứng Dịch vụ những bên cần quy định rõ công việc/dịch vụ này là gì, những công việc/dịch vụ nào được coi là ngoài khoanh vùng phạm vi và sẽ tính thêm phí, phương thức cung cấp thế nào do ai thực hiện triển khai vào thời điểm nào, tại địa danh nào, phương thức xác lập mức độ hoàn thành công việc/dịch vụ, v.v. 

>>>> Đừng bỏ qua bài viết chi tiết về hợp đồng thương mại của Phuoc & Partners tại: https://phuoc-partner.com/vi/hop-dong-thuong-mai/

2. Cần quy định rõ số chi phí phải thanh khoản thời hạn thanh khoản cách thức thanh toán và quy định thay đổi phương thức thanh khoản thông thường 


Sponsor Ads


About Phuoc & Partners Vietnam Company Law Junior   Company Law

3 connections, 0 recommendations, 13 honor points.
Joined APSense since, September 21st, 2020, From Ho Chi Minh City, Vietnam.

Created on Sep 30th 2020 22:32. Viewed 478 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.