Articles

Hướng dẫn cách phát wifi trên iphone 6

by Thu Ha thu
Để phát wifi bằng iPhone thì sim của bạn cần đăng ký 4G và đã sử dụng được 4G.
Các bước thực hiện để phát Wifi (Wifi Hotspot) trên iPhone:

Bước 1: Bạn vào cài đặt của iPhone.

Bước 2: Chọn điểm truy cập cá nhân.

Bước 3: Bật điểm truy cập cá nhân.

Tại đây nếu bạn chưa bật Wifi và Bluetooth, hệ thống sẽ yêu cầu bạn bật. Còn nếu bạn đã mở Wifi và Bluetooth rồi thì iPhone sẽ không yêu cầu nữa.

Bước 4: Tiếp đến bạn có thể đổi mật khẩu iPhone trong phần Mật khẩu Wi-fi.

Bước 5: Trên thiết bị điện thoại, laptop khác bạn sẽ thấy kết nối có tên là iPhone. Hãy nhấp vào và tiến hành kết nối.

Như vậy là bạn đã có thể phát Wifi trên iPhone rồi đấy. Chúc bạn thành công.

Sponsor Ads


About Thu Ha Innovator   thu

9 connections, 0 recommendations, 79 honor points.
Joined APSense since, November 9th, 2016, From ha noi, Vietnam.

Created on Jul 6th 2018 05:17. Viewed 319 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.