Articles

Giá tắm trắng toàn thân mới nhất tại BVTM Kangnam

by Linh Anh Search Engine

Hiện nay, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam cung cấp 2 dịch vụ tắm trắng da, phụ thuộc vào điều kiện thời gian của từng khách hàng là tắm trắng toàn thân áp dụng theo liệu trình từ 4 – 6 lần và 1 lần duy nhất , chi phí cho từng dịch vụ cụ thể như sau:

Tắm trắng theo liệu trình có giá: 4 triệu cho lần đầu tiên và 2,5 triệu cho các lần tiếp theo.

+ Tắm trắng  toàn thân 1 lần duy nhất giá: 8 triệu đồng (Lưu ý: khách hàng thực hiện tắm dưỡng tại nhà)


Sponsor Ads


About Linh Anh Advanced   Search Engine

33 connections, 0 recommendations, 186 honor points.
Joined APSense since, February 28th, 2018, From Hà Nội, Vietnam.

Created on Mar 6th 2018 02:00. Viewed 684 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.