Articles

Cách làm cửa nhôm Việt Pháp

by VietPhap Group Thi công lắp đặt cửa nhôm kính, sắt

Bạn đã đủ tự tin đứng máy để pha cắt nhôm hệ việt pháp hay vẫn còn bỡ gỡ. Hôm nay việt pháp sẽ chia sẻ tới các bạn công thức làm cửa nhôm việt pháp.

Pha cắt nhôm rất đơn giản, nhưng pha cắt thế nào cho đúng tiêu chuẩn thì lại là một vấn đề không hề nhỏ đối với nhưng ai mới bước vào nghề. Sau đây vietphapgroup.com sẽ chia sẻ tới các bạn còn bỡ ngỡ với nghề công thức cắt nhôm việt pháp hệ 4400, hệ 4500, hệ 2600 theo tiêu chuẩn của nhà máy.

Công thức làm cửa nhôm việt pháp hệ 4400

+ Cửa sổ mở quay ( mở hất) 1 cánh:

Bản vẽ cửa sổ mở quay (mở hất) 1 cánh nhôm việt pháp hệ 4400

Công thức cắt nhôm

CỬA SỔ MỞ QUAY - MỞ HẤT 1 CÁNH

TT

Mã nhôm

Tên thanh nhôm

Vị trí

Số lượng

Góc cắt

Công thức cắt

1

4420

Khung bao cửa hệ 4400

Rộng

2

450

L

4420

Khung bao cửa hệ 4400

Cao

2

450

H

2

4410

Khung cánh cửa hệ 4400

Rộng

2

450

L - 40

4410

Khung cánh cửa hệ 4400

Cao

2

450

H - 40


+ Cửa đi mở quay 2 cánh có đố ngang:

Công thức làm cửa nhôm viêt pháp

Bản vẽ cửa đi 2 cánh mở quay hệ 4400

Có thể bạn cũng muốn tìm hiểu thêm về:

• Phụ kiện cửa nhôm Việt Pháp mở xếp trượt

• Khóa cửa lùa nhôm Việt Pháp

Công thức cắt nhôm

CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH CÓ ĐỐ NGANG

TT

Mã nhôm

Tên thanh nhôm

Vị trí

Số lượng

Góc cắt

Công thức cắt

1

4420

Khung bao cửa hệ 4400

Rộng

1

450

L

4420

Khung bao cửa hệ 4400

Cao

2

450/900

H

2

4410

Khung cánh cửa hệ 4400

Rộng

4

450

L/2 - 12

4410

Khung cánh cửa hệ 4400

Cao

3

450

H - 30

3

4482

Thanh móc cửa 2 cánh

Cao

1

450

H - 30

4

2672

Thanh ngang giữa

Rộng

2

900

L/2 - 86

5

4587

Thanh đế đáy

Rộng

2

900

L/2 - 12

6

463

Chân đế

Rộng

1

900

L - 51

Công thức làm cửa nhôm việt pháp hệ 450

+ Cửa đi mở quay 1 cánh không có đố ngang

Bản vẽ cửa đi mở quay 1 cánh hệ 450


Công thức cắt nhôm

CỬA ĐI MỞ QUAY 1 CÁNH

TT

Mã nhôm

Tên thanh nhôm

Vị trí

Số lượng

Góc cắt

Công thức cắt

1

450

Khung bao cửa hệ 450

Rộng

1

450

L

450

Khung bao cửa hệ 450

Cao

2

450/900

H

2

4451

Khung cánh cửa hệ 450

Rộng

2

450

L - 85

4451

Khung cánh cửa hệ 450

Cao

2

450

L - 52

3

5026

Nẹp kính

Cao

2

900

L - 175

4

5026

Nẹp kính

Rộng

2

900

L - 220

5

463

Chân đế

Rộng

1

900

L - 51

+ Cửa đi mở quay 2 cánh

Cong thuc lam cua nhom viet phap he 450

Bản vẽ cửa đi mở quay 2 cánh hệ 450

Công thức cắt nhôm

CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH

TT

Mã nhôm

Tên thanh nhôm

Vị trí

Số lượng

Góc cắt

Công thức cắt

1

450

Khung bao cửa hệ 450

Rộng

1

450

L

450

Khung bao cửa hệ 450

Cao

2

450/900

H

2

4451

Khung cánh cửa hệ 450

Rộng

2

450

L/2 - 47

4451

Khung cánh cửa hệ 450

Cao

2

450

L - 52

3

4504

Thanh tạo hèm cửa

Cao

1

900

L - 52

4

5026

Nẹp kính

Cao

2

900

L/2 - 175

5

5026

Nẹp kính

Rộng

2

900

L - 220

6

463

Chân đế

Rộng

1

900

L - 51

Công thức làm cửa nhôm việt pháp hệ 2600

+ Cửa lùa 2 cánh không có suốt ngang

Công thức làm cửa nhôm việt pháp lùa hệ 2600

Bản vẽ cửa lùa 2 cánh nhôm việt pháp hệ 2600

Công thức cắt nhôm

CỬA LÙA 2 CÁNH

TT

Mã nhôm

Tên thanh nhôm

Vị trí

Số lượng

Góc cắt

Công thức cắt

1

2617

Khung bao cửa hệ 2600

Rộng

2

450

L

2617

Khung bao cửa hệ 2600

Cao

2

450

H

2

2606

Ngang cánh cửa lùa

Rộng

4

900

L/2 - 33

3

2688

Đố đứng trơn

Cao

2

900

H - 73

4

2689

Đố đứng móc

Cao

2

900

H - 73

5

3303

Ray

Rộng

2

900

L - 87

+ Cửa lùa 4 cánh

Công thức làm cửa nhôm việt pháp 4 cánh

Bản vẽ cửa lùa 4 cánh hệ 2600

Công thức cắt nhôm

CỬA LÙA 4 CÁNH

TT

Mã nhôm

Tên thanh nhôm

Vị trí

Số lượng

Góc cắt

Công thức cắt

1

2617

Khung bao cửa hệ 2600

Rộng

2

450

L

2617

Khung bao cửa hệ 2600

Cao

2

450

H

2

2606

Ngang cánh cửa lùa

Rộng

8

900

L/4 - 17

3

2688

Đố đứng trơn

Cao

4

900

H - 73

4

2689

Đố đứng móc

Cao

4

900

H - 73

5

2612

Ốp đối đầu 4 cánh

Cao

1

900

H - 93

6

3303

Ray

Rộng

2

900

L - 87


Xem thêm:


(VietPhapGroup)


Sponsor Ads


About VietPhap Group Freshman   Thi công lắp đặt cửa nhôm kính, sắt

0 connections, 0 recommendations, 21 honor points.
Joined APSense since, August 13th, 2018, From 18/218 Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội, Vietnam.

Created on Nov 14th 2018 08:38. Viewed 554 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.