Articles

Facken – Deras roll och fördelarna för er som knegare

by Jonas Andersson FACKFÖRBUND
fackforbundSå kallade Fack är inrättningar som har som syfte att bättra på premisser för knegare, samt stå upp för deras lagliga rätt när det så krävs. Med anledning av att förutsättningar, arbetsförhållanden och en massa andra faktorer faktiskt skiljer sig åt mellan olika branscher, arbetar faktiskt inte alla fackförbund i Sverige, eller i andra länder, med alla anställda, utan istället är det vanligare att varierande fackförbund vänder sig till diverse grupper av anställd. Anställda inom kommuner och landsting är därför ej medlemmar i samma fack som dem som jobbar på bank, eller i detaljvaruhandeln, för att bara nämna några exempel.

Förutom att vända sig till en viss grupp arbetstagare kan ett fack även välja att vända sig till en sammanslutning anställda som har samma utbildning (t.ex. ingenjörer) eller samma befattning (t.ex. chefer).

Fackförbund är uppbyggda så att det finns lokala samlingar, samt även arbetsplatsgrupper, lite beroende på hur stort fackförbundet är, samt hur stora arbetsplatserna där medlemmarna arbetar är.

En betydelsefull uppgift som facket har är att de förhandlar om arbetsavtal med en arbetsgivarpart eller organisation. Då är tanken att det faktum att alla arbetstagare organiserat sig, ska ge dem större talan och rättigheter än om de försökte förhandla på egen hand.

Vilka frågor intresserar sig då facken för?

Det kan skilja sig åt lite beroende på vilket fack det menas. Är det ett akademikerfack det gäller, är t.ex. i regel utbildningsfrågor och vidareutbildningsfrågor högre upp på agendan än i ett fackförbund där de flesta av medlemmarna saknar högre utbildning.

Men som en tumregel kan man säga att fackförbunden intresserar sig för allt som har med medlemmarnas arbetssituation att göra. Några kärnfrågor brukar därför vara löner, pensioner, arbetsmiljö, anställningsavtal samt olika förmåner.

Är fackförbund det samma som a-kassa?

Nej, det är 2 helt skilda saker. A-kassan ger dig ersättning om du skulle bli utan jobb, och enligt lag måste du vara med i en a-kassa. fackförbunden hjälper er dock med andra saker, utöver denna ersättning, men det är inte obligatoriskt att vara medlem i dem. Dock kan man ofta när man går med i ett fackförbund, även gå med i den a-kassa som passar bäst för detta fackförbunds medlemmar, vilket gör att en del blandar ihop de två. Men i själva verket har dessa två saker alltså inte alls med varandra att göra.

Kostnader för att vara medlem i ett fackförbund

Eftersom ett fackförbund arbetar för dig, och även kan ge er olika typer av förmåner, tar de en avgift för detta arbete. Exakt hur mycket medlemsskapet kostar beror dock på vilket fack du väljer. Men låt inte avgiften påverka ditt val, istället är det smartast att välja fackförbund beroende på dem bransch du jobbar i, samt baserat på de arbetsuppgifter du har. Så stora är nämligen inte skillnaderna gällande avgifterna.

Hur blir man medlem i ett fack?

De flesta av fackförbunden har formulär på sina hemsidor, som man kan fylla i för att bli medlem hos dem. I de fall detta inte finns, brukar det åtminstone gå att beställa hem dessa formulär i pappersverion via deras hemsidor, så intresserar du er för ett medlemsskap i ett fackförbund, är det första du ska göra att leta rätt på deras hemsida. Där hittar du nämligen i regel all information du behöver för ett medlemsskap.

På varje fackförbunds hemsida brukar även de förmåner du kan få via ett medlemsskap hos dem beskrivas lite mer noggrant, och du kan även läsa om hur stora de är, var de är verksamma, vilka som bör vara medlemmar hos just dem och så vidare, så vi rekommenderar dig verkligen att ta nätet till hjälp för att ta reda på vilket fack som passar just er bäst om du vill gå med i facket, som man säger. I en allmän artikel som denna är det nämligen svårt att mer detaljerat svara på vad varje enskilt fack står för och kan göra för er.

Men att vara medlem i ett fackförbund ger anställd säkerhet och trygghet, och gör att du inte behöver stå ensam om något väl händer, utan att du har en större organisation bakom er. Så det är inte särskilt konstigt att de flesta av alla svenskar väljer att vara medlemmar i ett fackförbund. Sanningen är att den fackliga anslutningsgraden i Sverige tillhör de högsta i världen, så duktiga är nämligen våra fack!Sponsor Ads


About Jonas Andersson Junior   FACKFÖRBUND

0 connections, 0 recommendations, 9 honor points.
Joined APSense since, March 31st, 2013, From California, United States.

Created on Dec 31st 1969 18:00. Viewed 0 times.

Comments

No comment, be the first to comment.
Please sign in before you comment.