Questions

What is the full form of SAP?

Asked by Oliver W., in Software

Sponsor Ads


Answers

Chetu Partnerships Innovator  Partnership Software Development
SAP stands for Systems, Applications, Products in data processing. SAP is a group of applications that perform essential business functions. It helps manage many common business processes in various industries. SAP supports different operations, including finance, human resources, procurement, marketing, product development, information technology management, and supply chain management. To know more information about SAP software, please visit; www(dot)chetu(dot)com/solutions/sap(dot)php
Dec 18th 2020 10:15   
Tech Trendz Freshman  Writer
Systems, Applications & Products
Dec 18th 2020 12:11   
Long Kim Professional   SAMSUNG GALAXY SUPPORT
SAP ERP( Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định doanh nghiệp được phát triển bởi công ty SAP của Đức. SAP ERP kết hợp các chức năng kinh doanh chính của một tổ chức. Phiên bản đầu tiên (SAP ERP 6.0) được ra đời năm 2006.
SAP cung cấp một loạt các kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) các ứng dụng bao gồm cả quản lý quan hệ khách hàng (CRM-Customer Relationship Management), quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, quản lý dòng sản phẩm, và quản lý chuỗi cung ứng. Ngoài ra SAP cũng cung cấp các phần mềm tích hợp, tùy biến với các đối tác của SAP. Ứng dụng phần mềm SAP ERP vào quản trị chuỗi cung ứng vô cùng phong phú.

Tính năng
Quản lý bán hàng:
Qui trình bán hàng được theo dõi chặt chẽ, cho phép phân tích doanh thu, dự báo lợi nhuận, phát hiện cơ hội thông qua các báo cáo và các bảng chỉ số Dịch vụ – Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng cho phép quản trị các phản hồi từ khách hàng, các hợp đồng dịch vụ, quản lý các cuộc gọi và mọi hoạt động tương tác với khách hàng.
Quản lý mua hàng:
Quản lý và duy trì quan hệ với các nhà cung cấp thông qua việc quản lý các đơn đặt hàng, số lượng hàng, mức lợi nhuận, nợ tồn, quá trình thanh toán và khả năng tính toán giá trị nhập kho
Quản lý kho:
Hệ thống quản lý kho cho phép quản lý hàng tồn kho, chính sách về giá, nhập xuất kho… Đồng thời kết hợp chặt chẽ với việc đặt hàng và bán hàng Sản xuất – Quản lý yêu cầu về nguyên vật liệu và công cụ tự động qua 5 bước đơn giản theo từng ngữ cảnh do nhiều người định nghĩa. Có thể dự đoán nhu cầu thông qua các chỉ sốdự báo có sẵn
Quản lý tài chính:
Cho phép quản lý các hoạt động tài chính kế toán như kế toán tổng hợp, các bút toán, ngân sách với những công cụ nhanh chóng, tiện lợi. Đồng thời, cung cấp các báo cáo từ các hoạt động trên. Để thích ứng một sản phẩm ERP tổng quát cho nhu cầu cụ thể và đặc thù của doanh nghiệp, BYF cung cấp dịch vụ tư vấn triển khai SAP Business One. Với kinh nghiệm thiết kế và phát triển phần mềm, BYF đã chuyển giao thành công sản phẩm này cho nhiều khách hàng, đáp ứng yêu cầu quản lý đặc thù của họ.
Đặc biệt BYF đã thích ứng SAP Business One cho phù hợp với yêu cầu quản trị của doanh nghiệp
Dec 18th 2020 20:12   
IHMS Kotdwar Junior  Best Hotel Management College in Uttarakhand
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 18th 2020 23:52   
Vanessa Jane Advanced  Block chain consultant
SAP SE is a German multinational software corporation based in Walldorf, Baden-Württemberg, that develops enterprise software to manage business operations and customer relations. The company is especially known for its ERP software.
Dec 19th 2020 01:16   
James Spencer Senior  Blogger
SAP stands for Systems, Applications & Products in the field of data processing.
Dec 19th 2020 04:05   
Anurag Sharma Freshman   Delivering Happiness
It stands for" Systems, Applications & Products in Data Processing...
Dec 19th 2020 04:11   
Nitin Kumar Advanced  Digital Marketing Company
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 19th 2020 09:06   
Adams Green Freshman  Digital Marketing strategist
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 21st 2020 00:05   
Mike Wilsonn Advanced  Content Writer
SAP stands for Systems Applications and Products in Data Processing. SAP, by definition, is also the name of the ERP (Enterprise Resource Planning) software as well as the name of the company.
Dec 21st 2020 01:02   
Austpek Bathroom Junior  Bathroom Accessories
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 21st 2020 01:15   
Mishika Sen Advanced  Digital Marketing Company
Systems, Applications & Products
Dec 21st 2020 01:31   
Natasha Joshi Innovator  Digital Marketing Agency
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 21st 2020 01:32   
amelia b. Advanced  Seo writer
SAP stands for systems, applications and products. SAP is a leading software company Headquartered in Walldorf, Germany founded in 1972.
Dec 21st 2020 01:41   
Finn J. Advanced  Tips and Tricks
Founded in 1972, the company was initially called System Analysis Program Development (Systemanalyse Programmentwicklung), later abbreviated to SAP. Since then, it has grown from a small, five-person endeavor to a multinational enterprise headquartered in Walldorf, Germany, with more than 101,000 employees worldwide.
Dec 21st 2020 01:54   
Mobisun International Junior  Portable solar generator, Buy power banks online,
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 21st 2020 01:57   
Mason Olivia Committed  Digital Marketing
SAP stands for Systems Applications and Products
Dec 21st 2020 02:45   
Sg gjs123.net Advanced  Blogger
SAP stands for Systems Applications and Products
Dec 21st 2020 03:32   
Fit and Beautiful4 Innovator  Fit and Beautiful4
SAP stands for Systems, Applications, Products in data processing
Dec 21st 2020 04:17   
Golden Viewsigns Freshman  Golden view signs
Systems, Applications & Products in Data Processing
Dec 21st 2020 05:07   
Please sign in before you comment.